Hotărârea nr. 64/2002

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE IAŞI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata

în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE IAŞI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Legea nr.215/2001 art.38 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Reducerea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 17.321.231.842 lei, reprezentând 75% din majorările de întârziere calculate până la data de 25.02.2002 pentru neachitarea la termen a impozitului pe clădiri, a taxei asupra mijloacelor de transport, a impozitului pe profit, a vărsămintelor din profitul net, a impozitului pe venit şi a taxelor de reclamă şi publicitate, cu obligaţia virării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2002.

            Art.2 Eşalonarea pentru o perioadă de 6 luni a debitelor restante în sumă de 7.741.389.336 lei, a majorărilor de întârziere (rămase de achitat după acordarea facilităţii menţionate mai sus), a penalităţilor şi a penalităţilor de întârziere, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2002, după cum urmează:

Data scadenţei

Debit

1998 – 2001

7.741.389.336

Penalităţi conform O.G.nr.

68/1997

66.971.282

Penalităţi de întârziere conform O.G.nr.

26/2001

189.081.575

Majorări de întârziere calculate până la 25.02.2002

5.773.743.947

Majorări de întârziere conform H.G.nr.

670/1999 de 0,1% pe zi şi penalităţi de întârziere conform O.G.nr.

26/2001 de 0,5% pe lună

28.03.2002

1.290.231.556

66.971.282

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

29.04.2002

1.290.231.556

-

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

28.05.2002

1.290.231.556

-

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

28.06.2002

1.290.231.556

-

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

29.07.2002

1.290.231.556

-

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

28.08.2002

1.290.231.556

-

31.513.595

962.290.658

Maj.cf.HG nr.670/1999 şi penalităţi cf.O.G.26/2001

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

         cons.Mihai Mititiuc                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.64

din 25 februarie 2002