Hotărârea nr. 60/2002

HOTĂRÂRE privind executarea medaliilor de argint PRO AMICITIA - PRO FIDELITATE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind executarea medaliilor de argint PRO AMICITIA - PRO FIDELITATE

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Administrativ, nr.10356/12.02.2002;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin art.38, alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă executarea de către R.A.MONETĂRIA STATULUI a 300 bucăţi medalii de argint, gravate cu inscripţia "PRO AMICITIA - PRO FIDELITATE:, conform modelului anexat.

            Art.2 Se aprobă suma de 140.000.000 lei pentru executarea medaliilor de argint, sumă ce va fi asigurată din Cap.510220, reprezentând "Cheltuieli materiale".

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.60

din 25 februarie 2002