Hotărârea nr. 48/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi Bd.C.A.Rosetti nr.20

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi,

 Bd.C.A.Rosetti nr.20

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi - Bd.C.A.Rosetti nr.20.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48

din 25 februarie 2002