Hotărârea nr. 47/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 325 50 mp. situat în Iaşi str.Moara de Foc nr.30 către S.C.STEF SRL în vederea extinderii construcţiei proprietatea societăţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 325,50 mp. situat în Iaşi, str.Moara de Foc nr.30, către S.C.STEF SRL, în vederea extinderii construcţiei proprietatea societăţii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată cu nr.68937/13.11.2001, prin care domnul Chiriac Florin, în calitate de reprezentant al S.C.STEF SRL, solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 325,50 mp., situat în Iaşi, Str.Moara de Foc nr.30, în vederea extinderii construcţiei existente;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2710/30.11.2001;

            Având în vedere adresa Comisiei de Urbanism nr.68937/23.11.2001;

            Având în vedere prevederile art.12, al."b" din Legea nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit."g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 325,50 mp. situat în Iaşi, Str.Moara de Foc nr.30, teren aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, către S.C."STEF"SRL.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză a terenului din Iaşi, str.Moara de Foc nr.30, astfel valoarea terenului este de 17.023,65 USD pentru suprafaţa de 325,50 mp., respectiv 52,30 USD/mp.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 680,95 USD/an  pentru suprafaţa de 325,50, respectiv 2,09 USD/mp./an.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 de ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.47

din 25 februarie 2002