Hotărârea nr. 437/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."GRAND Q"SRL editor al cotidianului "FLACĂRA IAŞULUI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."GRAND Q"SRL editor al cotidianului

"FLACĂRA IAŞULUI"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.17232/18.10.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat;

            Având în vedere votul nominal - total 24 voturi - din care : 9 pentru, 4 contra,  11 abţineri - exprimate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 25 noiembrie 2002;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."GRAND Q" SRL editor al cotidianului "FLACĂRA IAŞULUI".

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată la DAPPP.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Haraga Ioan                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.437

din 25 noiembrie 2002