Hotărârea nr. 43/2002

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PRECUL IOAN

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

                           privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului PRECUL IOAN

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere demisia din funcţia de consilier municipal al domnului DANALE VASILE SPIRIDON;

            Având în vedere adresa nr.10269/12.02.2002 a Partidului Naţional Tărănesc Creştin Democrat;

            Având în vedere raportul comisiei de validare privind examinarea legalităţii alegerii domnului PRECUL IOAN în funcţia de consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            În temeiul art.46 şi art.32 alin.(5) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            ARTICOL UNIC :  Se validează mandatul de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului PRECUL IOAN.

 

 

 

 

                                                                                                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR

     cons.Mihai Mititiuc                                     cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.43

din 25 februarie 2002