Hotărârea nr. 423/2002

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.336/30 septembrie 2002 privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.336/30 septembrie 2002 privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.336/30 septembrie 2002 privind asocierea Consiliului Local cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal;

            Având în vedere adresa emisă de Universitatea "Petre Andrei"Iaşi;

            In conformitate cu art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă H.C.L.nr.336/30 septembrie 2002 privind asocierea Consiliului Local cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

 

 

                                                                                        

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR,

            cons.Haraga Ioan                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.423

din 25 noiembrie 2002