Hotărârea nr. 392/2002

HOTĂRÂRE privind cazarea gratuită a 40 persoane în perioada 29 - 31 octombrie în Hotelul Municipal

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind cazarea gratuită a 40 persoane în perioada 29 - 31 octombrie în

Hotelul Municipal

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa 1189/2002 a Bibliotecii Judeţene "Gh.Asachi"Iaşi;

            Având în vedere că în perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2002 se desfăşoară în Municipiul Iaşi, Ediţia a XI-a a Salonului Internaţional de Carte Românească, la care Primăria Municipiului Iaşi este coorganizator;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

DISPUNE:

 

            Art.1 Se aprobă cazarea gratuită a 40 persoane ce participă la Salonul Internaţional de Carte Românească în perioada 29 - 31 octombrie 2002 în Hotelul Municipal.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Pieţe, Complex Hotel Municipal şi Direcţiei Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.392

din 28 octombrie 2002