Hotărârea nr. 39/2002

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001- privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001- privind înfiinţarea

Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi de O.G.nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            Având în vedere demisia domnilor consilieri  municipali  Prisecaru Radu Vasile şi Carapanu George din  Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi);

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001 - privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi), după cum urmează:

"Se înlocuieşte domnul Prisecaru Vasile Radu - consilier municipal cu domnul ec.Cătălin Neculau - Director, Direcţia Tehnică - Primăria Municipiului Iaşi şi domnul Carapanu George - consilier municipal cu domnul arh.Ionel Oancea - Arhitect şef, Direcţia de Urbanism - Primăria Municipiului Iaşi în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi).

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată la R.A.Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi) pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.39

din 28 ianuarie 2002