Hotărârea nr. 363/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei soclului pentru bustul Maestrului Sergiu Celibidache în Iaşi - Filarmonica Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei soclului pentru bustul

Maestrului Sergiu Celibidache în Iaşi - Filarmonica Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă - Execuţia soclului pentru bustul Maestrului Sergiu Celibidache - Municipiul Iaşi - Filarmonica Iaşi.

            Art.2 Se aprobă - valoarea lucrărilor de construcţii, inclusiv finisaje - 50.000.000 lei.  Sursa de finanţare - rezerva bugetară.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Leonte Tudor                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.363

din 30 septembrie 2002