Hotărârea nr. 30/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

             Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale prevăzute în legea nr.215/2001, art.38 şi 46;

             Având în vedere Legea nr.114/1996 - Legea locuinţei, H.G.nr.1275/2000 care aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei;

           Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1 Se aprobă REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE LOCATARI ŞI PROPRIETARI.

             Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.30

din 28 ianuarie 2002