Hotărârea nr. 287/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad împreună cu un grup de consilieri municipali la TÂRGUL MEŞTEŞUGĂRESC din localitatea Peristeri - GRECIA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad împreună cu un grup de consilieri municipali la

TÂRGUL MEŞTEŞUGĂRESC din localitatea Peristeri - GRECIA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere invitaţia domnului Primar al Municipiului Peristeri - GRECIA ;

            Având în vedere prevederile H.G.nr.436/04.2002 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă deplasarea la TÂRGUL MEŞTEŞUGĂRESC din municipiul Peristeri - GRECIA, a Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad împreună cu următorii consilieri municipali :

1. ec.Vasile Dumitriu            - Viceprimarul Municipiului Iaşi - consilier municipal

2. Romeo Olteanu                  - consilier municipal

3. Mihai Gafiţeanu                - consilier municipal

4. Tudor Leonte                     - consilier municipal

            Art.2 Plata cheltuielilor de deplasare va fi suportată din bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Leonte Tudor                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.287

din 2 septembrie 2002