Hotărârea nr. 285/2002

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Judeţului Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str. Han Tătar bl. 361 sc. B subsol

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Judeţului Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str. Han Tătar, bl. 361, sc. B, subsol

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Avînd în vedere propunerea domnului consilier Cîtea Vasile, susţinută cu adresa nr. 1339/2002 a Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Judeţului Iaşi privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă destinaţie decît locuinţă pentru susţinerea şi dezvoltarea unui centru de tineret, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor educaţionale şi sociale pentru tinerii de etnie rromă;

            Avînd în vedere votul în unanimitate exprimat de plenul Consiliului Local Municipal Iaşi;

            În conformitate cu prevederile art. 38 şi 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani Direcţiei pentru Tineret şi Sport a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi, str. Han Tătar, bl. 361, sc. B, subsol.

            Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR

                cons. Renata Puşcaşu                               cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.285

din 22 iulie 2002