Hotărârea nr. 265/2002

HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei

 "In oraşul meu, o zi fără maşină!"

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi minorităţilor;

            Având în vedere prevederile      Legii 215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă organizarea în data 22 septembrie a zilei "In oraşul meu, o zi fără maşină"!.

            Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a unei sume de 50.000.000. lei pentru organizarea acestui eveniment.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.265

din 22 iulie 2002