Hotărârea nr. 261/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea DSPM-CITADIN în administrarea DAPPP a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea DSPM-CITADIN  în administrarea DAPPP a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi

 

 

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că prin prevederile Hotărârii nr.194 din 2001, cabana de la pârtia de schi a fost preluată în administrarea CITADIN-DSPM;

            In conformitate cu art.46 şi art.125 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRÂRE:

 

            Art.1. Se trec din administrarea CITADIN în administrarea DAPPP direcţii subordonate juridic Consiliului Local Iaşi, cabana şi pârtia de schi începând cu data de 01.08.2002.

            Art.2. Imobilele (clădire şi teren) şi bunurile imobile se vor preda pe bază de proces-verbal de predare-primire.

            Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

      cons.Renata Puşcaşu                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.261

din 22 iulie 2002