Hotărârea nr. 238/2002

HOTĂRÂRE privind numirea în funcţia de director la Ateneul Tătăraşi a domnului BENOIT VITSE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în funcţia de director la Ateneul Tătăraşi a

domnului BENOIT VITSE

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul privind numirea domnului BENOIT VITSE în funcţia de director executiv al Ateneului Tătăraşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.48/26.08.1996 privind administrarea Ateneului Tătăraşi de către Primăria Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.196/18.08.1999 privind inventarul bunurilor mobile şi imobile ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere recomandarea domnului BENOIT VITSE de către domnul Alexandru Cernea - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina;

            Având în vedere art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de - Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă numirea domnului BENOIT VITSE în funcţia de director executiv al Ateneului Tătăraşi.

            Art.2 Numirea domnului BENOIT VITSE în funcţia de director executiv al Ateneului Tătăraşi se va face după încheierea misiunii de ataşat cultural al Ambasadei Franţei în Ucraina, în cursul lunii august 2002 şi cu îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de prevederile Legii nr.203/28.12.1999 şi H.G.nr.434/25.05.2000 privind permisele de muncă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

     cons.Renata Puşcaşu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.238

din 24 iunie 2002