Hotărârea nr. 191/2002

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Temei de proiectare,a Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare Piaţa "Nicolina" Iaşi - Bd.N.Iorga

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Temei de proiectare, a Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare Piaţa "Nicolina" Iaşi - Bd.N.Iorga

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R - 1997;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă - Tema de proiectare care stă la baza întocmirii Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare piaţa Nicolina - Municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă - Studiul de prefezabilitate şi Studiul de fezabilitate - amenajare piaţa Nicolina - Municipiul Iaşi - Bd.N.Iorga (amplasament existent) etapa I - etapa 2002 - 2003 în conformitate cu HCL nr.12 din 28.01.2002 anexa 3.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

    cons.Renata Puşcaşu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.191

din 27 mai 2002