Hotărârea nr. 185/2002

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul justificativ înaintat de R.A.T.C.Iaşi, prin care se solicită modificarea tarifului la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, în vederea menţinerii funcţionării normale a serviciului public de transport în comun de persoane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.166/28.09.1998 privind aprobarea caietului de sarcini privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport în comun în Municipiul Iaşi şi în comunele suburbane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.176/28.09.1998 privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transportului de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun pe teritoriul Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturi şi ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificată şi completată prin Legea nr.197/04.10.1998 privind abilitarea consiliilor locale de a stabili tarifele şi condiţiile tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Stabileşte, începând cu data de 01.05.2002, tariful de 6.000 lei/călătorie la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi.

            Cu aceeaşi dată, abonamentele eliberate pentru transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi vor avea tarifele cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Biletele de călătorie comercializate în mijloacele de transport vor avea tariful de 12.000 lei/2 călătorii, conducătorul vehiculului urmând a primi 2% din cv. biletului cu două călătorii. (12.000 x 2% â 240 lei/bilet).

            Art.2 Condiţiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate şi de calitate sunt stabilite prin contract, conform legii.

            Art.3 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi va pune în vânzare bilete pentru două călătorii pe mijloacele de transport în comun.

            Art.4 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Renata Puşcaşu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.185

din 27 mai 2002