Hotărârea nr. 182/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru concesionarea prin licitaţie publică a traseelor neadjudecate aferente serviciului de transport public local de călători prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE
privind respingerea proiectului de hotărâre pentru concesionarea prin licitaţie publică a traseelor neadjudecate, aferente serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea continuităţii desfăşurării în bune condiţii a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile Decretului nr.328/1968 privind ciruculaţia pe drumurile publice, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor şi HGR nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acestei legi, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi HCL 199/2000 privind normele de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            Având în vedere votul de respingere a consilierilor pentru proiectul de hotărâre supus dezbaterii;

            In temeiul art.24 din H.C.L.nr.199/2000 şi art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Articol unic: Se respinge proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a traseelor neadjudecate, aferente serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.182

din 29 aprilie 2002