Hotărârea nr. 179/2002

HOTĂRÂRE privind acordarea spre închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat către domnul HOGHII NECULAI TODIRICĂ Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea spre închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat către domnul HOGHII NECULAI TODIRICĂ,

Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal încheiat de Comisia de aplicare a H.C.L.nr.49/26.02.2002 la data de 23.04.2002;

            Având în vedere prevederile art.10 lit.a din Legea nr.42/1990 republicată privind prioritatea la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul locativ de stat;

            Având în vedere cererea nr.22260/5.04.2002 prin care domnul Hoghii Neculai Todirică, Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 solicită să i se atribuie o locuinţă din fondul locativ de stat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie domnului HOGHII NECULAI TODIRICĂ o locuinţă din fondul locativ de stat, în temeiul art.10 lit.a din Legea nr.42/1990 - republicată.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.179

din 29 aprilie 2002