Hotărârea nr. 167/2002

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de 500 mp. din clădirea Scolii nr.30 Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de 500 mp. din clădirea Scolii nr.30, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în Referatul de specialitate întocmit de DAPPP;

            Având în vedere adresa Agenţiei Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă, înregistrată la PMI sub nr.22819/4.04.2002;

            Având în vedere amendamentul din şedinţa de consiliu privind obligativitatea beneficiarului de a asigura reparaţiile curente;

            In conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, modificată prin O.G.nr.30/2000 şi O.G.nr.206/2000;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, spaţiul în suprafaţă utilă de cca 500 mp. situat în incinta Şcolii generale nr.30 "Costache Negri", din str.Eternitate nr.37, către Centrul de Formare Profesională Iaşi din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi cu menţiunea să asigure reparaţiile curente.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.167

din 29 aprilie 2002