Hotărârea nr. 16/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale

Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2002

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.22/16.01.2002 al Casei de Cultură a Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001, art.46, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2002, conform anexelor 1 şi 2.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la Casa de Cultură a Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.16

din 28 ianuarie 2002