Hotărârea nr. 156/2002

HOTĂRĂŞTE: privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRĂŞTE:

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2001 al

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor stipulate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi privind Bilanţul contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 actualizată şi modificată prin O.G.nr.22/1996;

            In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Bilanţul contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

            Art.2 Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Iaşi şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.156

din 29 aprilie 2002