Hotărârea nr. 150/2002

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi Buna Vestire nr.7

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, Buna Vestire nr.7

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.4738/08.04.2002 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere votul de respingere exprimat în unanimitate de către consilieri pentru proiectul supus dezbaterii;

            Având în vedere cererea 4738/06.03.2002 a domnului Toma Stelian;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia  publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă  situat în Iaşi, str.Buna Vestire nr.7.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi d-lui Toma Stelian.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.150

din 29 aprilie 2002