Hotărârea nr. 149/2002

HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale parţial amenajate din Complexul Comercial situat în Iaşi Str.A.Panu nr.28 - 40 subsol

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale parţial amenajate din Complexul Comercial situat în Iaşi, Str.A.Panu nr.28 - 40, subsol

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.6622/10.04.2002 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a licitaţiilor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale nevândute din Complexul Comercial situat în Iaşi, str.Anastasie Panu nr.28- 40, subsol.

            Art.2 Pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi amenajare a spaţiilor de la adresa de mai sus viitorii chiriaşi vor beneficia de o compensare până la 12 luni, contravaloarea chiriei în funcţie de valoarea devizului. Chiriaşii nu vor beneficia de un drept de retenţie.

            Lucrările de reparaţii şi amenajare vor fi executate cu acordul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor la D.A.P.P.P.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.149

din 29 aprilie 2002