Hotărârea nr. 147/2002

HOTĂRÂRE privind concesionarea cu licitaţie a suprafeţei construite pentru INCHIDERE PORTIC IN FATA SPATIULUI PROPRIETATE STR.ANASTASIE PANU NR.21 bloc Muntenia lângă Banca Religiilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea cu licitaţie a suprafeţei construite pentru

INCHIDERE PORTIC IN FATA SPATIULUI PROPRIETATE,

STR.ANASTASIE PANU NR.21,

bloc Muntenia lângă Banca Religiilor

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.2522 din 09.11.2001;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism nr.40343 din 28.06.2001 şi a Referatului de specialitate întocmit de către Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, modificată şi republicată prin Legea nr.453/08.2001 privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.46 şi art.38 şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.20 şi 84 din Legea nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea cu licitaţie a suprafeţei construite PORTIC IN FATA SPATIULUI PROPRIETATE, STR.ANASTASIE PANU nr.21, bloc Munteania lângă Banca Religiilor, conform cu schiţa anexă 1 - plan funcţional SOLUTIE PROPUSA.

            ART.2 Raportul de expertiză tehnică de evaluare a suprafeţei construite în cadrul porticului în faţa spaţiului proprietate str.Anastasie Panu nr.21, bloc Muntenia, lângă Banca Religiilor, va stabili taxa de concesionare. Raportul de expertiză împreună cu proiectul de hotărâre se vor prezenta spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Mihai Mititiuc                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.147

din 29 aprilie 2002