Hotărârea nr. 146/2002

HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.125 din 14.05.2001 în sensul diminuării cu 70 00 mp. a suprafeţei de teren de 1056 65 mp. atribuită în folosinţă gratuită Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în Str.Decebal (fosta Piaţă Cantemir)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.125 din 14.05.2001, în sensul diminuării cu 70,00 mp. a suprafeţei de teren de 1056,65 mp. atribuită în folosinţă gratuită Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în Str.Decebal (fosta Piaţă Cantemir)

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.18127/14.03.2002 prin care numitele Serbănescu Florica şi Gheorghe Elena în calitate de proprietare ale imobilului situat în Iaşi - Str.Decebal nr.13, solicită diminuarea cu 70,00 mp. a suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/.2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se diminuează cu 70,00 mp., respectiv de la 1056,65 mp. la 986,65 mp. suprafaţa de teren atribuită în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei prin H.C.L.M.nr.125/14.05.2001.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

    cons.Mihai Mititiuc                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.146

din 29 aprilie 2002