Hotărârea nr. 119/2002

HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi pentru practicarea activităţii de turism organizat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilităţi pentru practicarea activităţii de turism organizat

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Referatul de specialitate întocmit de Complexul Hotelier Municipal din cadrul Direcţiei Pieţe;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă acordarea următoarelor facilităţi:

1. Tariful pentru încheierea contractelor de turism organizat să reprezinte 85% din tariful de cazare pe cont propriu pentru un grup de minim 5 turişti şi 90% din tarifele de cazare pe cont propriu pentru turişti individuali :

micul dejun - 2,38 $/pers/zi

dejunul (cina) - 4$/pers./zi

2. Pentru copii, studenţi, grupuri de sportivi aflaţi în turnee, competiţii sportive, eroi ai Revoluţiei din 1989, ziarişti, clienţi ai restaurantului care organizează mese organizate( minim 20 persoane), tariful de cazare să reprezinte 70% din tarifele de cazare pe cont propriu cu mic dejun de 2,38 $/pers./zi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Pieţe pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.119

din 25 martie 2002