• Hotărârea 467/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Primăriei Municipiului Iaşi la desfăşurarea Turneului Internaţional de handbal Masculin "Trofeul Carpaţi"
 • Hotărârea 466/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amplasarea panourilor de reclamă sau afişare de preţuri pe domeniul public în faţa punctelor de lucru ale agenţilor economici sau instituţiilor
 • Hotărârea 465/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind efectuarea plăţilor pe anul 2003 de către I.S.J.Iaşi
 • Hotărârea 464/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1937 30 mp. situat în Iaşi - str.C.Negri cvartal 33 parcelele 1071 1070 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi în vederea extinderii centrului comercial existent
 • Hotărârea 463/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 40 44 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi str.V.Lupu în partea de N.V. a Complexului comercial existent în vederea construirii unei Staţii de Transport în Comun şi spaţiu comercial
 • Hotărârea 462/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 40 44 mp. teren situat în Iaşi str.V.Lupu în partea de N-V a Complexului comercial existent
 • Hotărârea 461/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind sancţionarea nerespectării orarului de transport a mijloacelor de transport electric de către personalul RATEC (vatmani şoferi dispecerii acestora)
 • Hotărârea 460/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind finalizarea Actului adiţional la protocolul de predare - primire a S.C."CET IASI"S.A.
 • Hotărârea 459/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 458/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a terenului în suprafaţă de 513 83 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi str.Sf.Lazăr nr.3 către Serviciul Român de Informaţii - UNITATEA MILITARA 0807 IASI
 • Hotărârea 457/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.GRAND Q SRL editor al cotidianului FLACARA IASULUI
 • Hotărârea 456/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 539 86 mp. situat în vecinătatea terenului din Iaşi str.Ursulea nr.6 bis (conform planului anexat)
 • Hotărârea 455/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Ursulea nr.6 bis în suprafaţă de 400 16 mp. proprietatea soţilor Călugăreanu Rodica şi Călugăreanu Dumitru cu terenul situat în Str.Ursulea nr.6 bis în vecinătatea proprietăţii conform planului anexat în suprafaţă de 400 16 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 454/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 400 16 mp. situat în vecinătatea terenului din Iaşi str.Ursulea nr.6 bis (conform planului anexat)
 • Hotărârea 453/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂŞTE privind aprobarea PUD - str.Ursulea nr.6 bis în vederea realizării unui schimb de terenuri
 • Hotărârea 452/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire staţie alimentare cu GPL str.Mizil nr.2
 • Hotărârea 451/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Sediu Firmă şi Locuinţă din str.Trei Fîntini - Vlădiceni Tarla 189 Parcela 1/1180/1/2 schimbare de regulament P.U.G. - UTR - AA - activităţi agro-industriale în CM - funcţiuni mixte
 • Hotărârea 450/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării a 27 buc.tramvaie second - hand tip GT 4 de la firma HAVAG Halle şi a 22 buc. troleibuze second - hand tip Skoda de la firma MT EISENBAHNBEDARF Mariazell cu sursa de finanţare bugetul local
 • Hotărârea 449/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 448/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 447/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale pentru perioada 05.12.2002 - 01.11.2003
 • Hotărârea 446/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru terenul din Iaşi str.Riscanu nr.11 proprietatea numitei AUSLINGHER ELENA
 • Hotărârea 445/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabila DANUTA MARIA din Iaşi şos.Arcu nr.69 sc.B et.1 ap.8
 • Hotărârea 444/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila ATANASIU ANA din Iaşi str.Uzinei nr.48
 • Hotărârea 443/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea clădirilor care nu sunt supuse impozitului
 • Hotărârea 442/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata taxei de concesionare aferente anului 2001 scutirea la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere aferente taxei de concesionare calculate până la data de 08.04.2002 şi eşalonarea la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere aferente taxei de concesionare calculate de la data de 09.04.2002 până la data de 16.12.2002 datorate de S.C.BURSA MOLDOVEI S.A.
 • Hotărârea 441/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind compensarea cu timp liber a orelor suplimentare
 • Hotărârea 440/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea negocierii în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului din zona Metalurgiei - Grădinari cu S.C.PROMRAX SRL
 • Hotărârea 439/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea negocierii în vederea încheierii contractului de proiectare a utilităţilor aferente blocului din zona Dacia cu S.C.PROMRAX SRL
 • Hotărârea 438/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind acordarea sumei de 6 milioane lei reprezentând premiu pentru desemnarea artistului profesionist pe anul 2002
 • Hotărârea 437/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C."GRAND Q"SRL editor al cotidianului "FLACĂRA IAŞULUI"
 • Hotărârea 436/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de sprijin reciproc cu privire la împrumutul contractat de RAJAC Iaşi în cadrul programului ISPA şi confinanţat de BERD în cadrul instrumentului de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii urbane (MELF) între Primăria Municipiului Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 435/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi zona Bucium Tarlaua 164
 • Hotărârea 434/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 433/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.34 din 28.01.2002
 • Hotărârea 432/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării execuţiei obiectivului "Supralărgire str.Păcurari - zona Manolescu" către CITADIN - DSPM direcţie a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 431/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Supralărgire str.Păcurari - zona Manolescu"
 • Hotărârea 430/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării execuţiei obiectivului "Supralărgire str.Fătu şi str.Păcurari de la intersecţie cu str.Fătu până la P-ţa M.Eminescu" către CITADIN - DSPM direcţie a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 429/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului "Supralărgire str.Fătu şi str.Păcurari de la interescţie cu str.Fătu până la P-ţa M.Eminescu"
 • Hotărârea 428/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind renegocierea contractului de concesionare nr.21531/12.04.2000 încheiat între Consiliul Local Iaşi în calitate de concedent şi S.C."BURSA MOLDOVEI"SA în calitate de concesionar
 • Hotărârea 427/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în str.Impăcării nr.15 bl.913 tr.II parter către S.C.'TERMOSERVICE"S.A.
 • Hotărârea 426/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din taxa de sport a manifestării de premiere a celor mai meritoşi sportivi ieşeni -"Stelele Sportului Ieşean" ediţia 2002 -
 • Hotărârea 425/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reactivarea "MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI IASI" precum şi a apariţiei bilunare a "CURIERULUI DE IASI" începând cu anul 2003
 • Hotărârea 424/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Proiectelor
 • Hotărârea 423/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.336/30 septembrie 2002 privind asocierea Consiliului Local Municipal Iaşi cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal
 • Hotărârea 422/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G.nr.281/1993
 • Hotărârea 421/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea prevederilor H.C.L.nr.34/2002 privind aprobarea ajutoarelor băneşti cu titlu de subvenţii directe individuale pentru categoriile defavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru perioada noiembrie 2001 - martie 2002
 • Hotărârea 420/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind privatizarea S.C.TERMO SERVICE SA
 • Hotărârea 419/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C."CITADIN"S.A.
 • Hotărârea 418/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2.000.000.000 lei din bugetul local în vederea organizării Sărbătorilor de Iarnă
 • Hotărârea 417/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.341/29.11.2001
 • Hotărârea 416/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 415/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reaprtizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale şi partide politice
 • Hotărârea 414/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat
 • Hotărârea 413/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr.352/30.09.2002
 • Hotărârea 412/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea privată a statului care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr.550/2002
 • Hotărârea 411/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.218/24.06.2002 şi HCL nr.302/02.09.2002 cu un număr de trei locuinţe sociale din str.Decebal nr.1 imobil "Cămin Decebal - Cantemir" propuse spre repartizare solicitanţilor îndreptăţiţi
 • Hotărârea 410/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacurarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 409/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind ratificarea actului adiţional la contractul de asociere nr.49122/31.10.1995 precum şi modificarea H.C.L.nr.390 din 28 octombrie 2002
 • Hotărârea 408/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea S.C.FEG SRL de la plata taxei de folosinţă pentru terenul situat în str.Cuza Vodă nr.1 în perioada 01.11.2002 - 28.02.2003
 • Hotărârea 407/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea compensării datoriilor dintre Primăria Municipiului Iaşi şi S.C.Inproiect SRL şi scutirea de la plată a penalităţilor şi majorărilor pentru neplata în termen a datoriilor
 • Hotărârea 406/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri calculate până la data de 08.04.2002 datorate de UNIVERSITATEA TEHNICA "GH.ASACHI"IASI
 • Hotărârea 405/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila AGHEORGHIESEI EUGENIA din Iaşi B-dul Copou nr.44 B1 parter ap.4
 • Hotărârea 404/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor şi a penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilul SIMIREANU MIRCEA din Iaşi strada Moara de Vânt nr.8
 • Hotărârea 403/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi şos.Iaşi - Ciurea - Oţelăria Fortus
 • Hotărârea 402/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor denumiri de străzi în zona Păcurari
 • Hotărârea 401/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pivind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 25 21 mp. situat în Iaşi str.Canta nr.4 la parterul blocului 537 sc.B ap.1 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către Dl.Ţibuleac Eustin în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 400/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 516 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi- şoseaua Păcurari nr.4 în vecinătate corp Anexă bloc 590 A către S.C. VENEŢIA SRL în vederea extinderii spaţiului existent prin amenajarea unei parcări
 • Hotărârea 399/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind contractarea lucrărilor de expertiză tehnică la imobilul din Iaşi str.Vasile Alecsandri nr.8
 • Hotărârea 398/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării unui număr de trei poduri pietonale peste rîul Bahlui în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 397/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 6(şase) amplasamente în suprafaţă totală de 108 00 mp. în vederea construirii a 6(şase) garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi şos.Nicolina lateral blocurilor 991A şi 991B conform planului anexat
 • Hotărârea 396/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. 196/1998 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 108 mp. situat în Iaşi Şos.Nicolina lateral bl.991A şi 991B şi trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 395/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 şi art.4 din H.C.L.nr.323/02.09.2002 în sensul diminuării suprafeţei de teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi str.Păcurari nr.190 concesionate către S.C."MV PROPERTIES"SRL de la 685 00 mp. la 651 98 mp. şi recalcularea redevenţei valorice a concesiunii pentru noua suprafaţă
 • Hotărârea 394/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 18 81 mp. situat în Iaşi str.14 Decembrie 1989 nr.2b
 • Hotărârea 393/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.148/27 iunie 2000 pentru stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 392/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cazarea gratuită a 40 persoane în perioada 29 - 31 octombrie în Hotelul Municipal
 • Hotărârea 391/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi zona Bucium Tarlaua 20 şi Tarlaua 135
 • Hotărârea 390/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind renegocierea clauzelor contractuale din contractul de asociere încheiat între Consiliul Local Municipal Iaşi şi S.C."INPROIECT" SRL Iaşi şi aprobarea compensării şi plăţilor dintre Primăria Municipiului Iaşi şi S.C."INPROIECT"SRL
 • Hotărârea 389/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de ocupare a funcţiei publice de director economic în conformitate cu H.G.nr.1087/2001
 • Hotărârea 388/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei făcută de domnul BADEA VALENTIN din Iaşi str.Sulfinei nr.12
 • Hotărârea 387/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Direcţiei de servicii publice municipale
 • Hotărârea 386/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 385/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 10 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.Socola nr.12 bl.D2 sc.A parter ap.3
 • Hotărârea 384/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.206/24.06.2002 şi H.C.L.nr.207/24.06.2002 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 mp. situat în str.Petru Rareş nr.19 bis şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi str.Petru Rareş nr.19 bis proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea construirii unui garaj
 • Hotărârea 383/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18 00 mp. situat în Iaşi str.Gându nr.4 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea construirii unui garaj
 • Hotărârea 382/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.2 3 4 5 şi 6 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.330/02.09.2002 în sensul înscrierii corecte a suprafeţei de teren ce se concesionează cât şi a concesionarului respectiv suprafaţa de 47 16 mp. teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi str.Sf.Lază nr.- conform planului de situaţie anexat în loc de 41 16 mp. se va concesiona direct către S.C.MV PROPRIETIERS în vederea întregirii suprafeţei existente şi construirii unui sediu de firmă spaţiu comercial şi staţie distribuţie carburanţi
 • Hotărârea 381/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea PF "Tomita Mugur Nicolae" de la plata taxei de folosinţă pentru terenul situat în incinta Ştrandului municipal pe perioada în care acesta nu funcţionează
 • Hotărârea 380/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor în regim de închiriere tinerilor cu vârsta până în 35 ani construite prin ANL
 • Hotărârea 379/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului "RK clădiri şcoala generală nr.21 Ion Neculce" Iaşi
 • Hotărârea 378/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 377/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind negocierea preţului de transfer al proprietăţii terenului situat în Iaşi Stradela Sf.Andrei nr.5 din proprietatea familiei HRISTEA MARIUS REMUS în proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 376/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila ,ANASTASIU MARIANA din Iaşi,Str.Libertăţii nr.18
 • Hotărârea 375/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii IONESCU LIVIA şi PAUL din Iaşi Fd.Socola nr.26
 • Hotărârea 374/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila BUGIU ELENA din Iaşi str.V.Lupu nr.83 bl.D1 sc.D et.2 ap.6
 • Hotărârea 373/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor tarife pentru activitatea de salubritate
 • Hotărârea 372/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unei denumiri de străzi
 • Hotărârea 371/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 1535 23 mp. cu destinaţia de parcare situat în Iaşi str.C.Negri cvartal 33 parcelele 1071 şi 1070
 • Hotărârea 370/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificare aşi completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.298 din 02.09.2002 conform anexei 1A
 • Hotărârea 369/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE SOLUTII PENTRU DEZVOLTAREA SI OPTIMIZAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT IN COMUN IN MUNICIPIUL IASI
 • Hotărârea 368/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr.40/1997 asupra terenului în suprafaţă de 299 87 mp. situat în Iaşi str.Nicolae Costin nr.24 identificat prin tarla 4 parcela 1 (504/40) în sensul înscrierii la concesionar a soţilor Preduchin Florin - Silviu în locul d-nei Silion Simona actuala beneficiară a contractului
 • Hotărârea 367/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 25 21 mp. situat în Iaşi str.Canta nr.4 la parterul blocului 537 sc.B ap.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv
 • Hotărârea 366/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind oganizarea CITADIN - Direcţia de Servicii Publice Municipale ca societate pe acţiuni
 • Hotărârea 365/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al doamnei CARMEN VERICEANU
 • Hotărârea 364/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului FLORIN HOZOC
 • Hotărârea 363/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei soclului pentru bustul Maestrului Sergiu Celibidache în Iaşi - Filarmonica Iaşi
 • Hotărârea 362/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea contractului pentru acordarea sumei forfetare în vederea acoperirii cheltuielilor privind transportul în comun al persoanelor care beneficiază de gratuitate conform legislaţiei în vigoare
 • Hotărârea 361/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea gratuităţii pentru două trasee pe mijloacele de transport în comun şi alocarea a trei ajutoare băneşti sub forma de burse lunare pentru o perioadă de un an tripleţilor familiei Bacalum Gheorghe şi Luminiţa
 • Hotărârea 360/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a sumei de 50.000.000 lei pentru Poliţia Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 359/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea Ordonanţei nr.55/30.08.2002 referitor la regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
 • Hotărârea 358/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării execuţiei obiectivului Ranforsare sistem rutier pe DN 24 Bd.Socola (Şos.Bucium - Str.Bucium) către CITADIN - DSPM direcţie a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 357/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării execuţiei obiectivului Ranforsare sistem rutier pe DN 24 str.Bucium (Calea Chişinăului - Bd.Socola) către CITADIN - DSPM direcţie a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 356/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul special "Sărbătorile Iaşului" a sumei de 20.000.000 lei pentru Gala Eurodans 2002
 • Hotărârea 355/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 173 95 mp. situat în Iaşi str.Nicolae Bălcescu nr.6
 • Hotărârea 354/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 353/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea locuinţei de serviciu aflată în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi situată în Iaşi Şos.Nicolina nr.93 bloc 988B et.1 ap.1 domnului Benoît VITSE
 • Hotărârea 352/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a căminului de nefamilişti situat în stradela Grădinari nr.2 aflat în administrarea Direcţiei de Salubritate
 • Hotărârea 351/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 ani Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a imobilului situat în str.Cuza Vodă nr.53
 • Hotărârea 350/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi Bd.Tuţora nr.3 sc.B parter ap.1 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către Dl.Domnaru Ovidiu în vederea construirii unui balcon
 • Hotărârea 349/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi Bd.Tuţora nr.3 sc.B parter ap.1
 • Hotărârea 348/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 10 00 mp. situat în Iaşi Bd.Socola nr.12 bl.D2 sc.A parter ap.3 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către D-na Chipăruş Elena în vederea construirii unui balcon
 • Hotărârea 347/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 10 00 mp. situat în Iaşi Bd.Socola nr.12 bl.D2 sc.C parter ap.3
 • Hotărârea 346/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 9,70 mp.,proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi,situat în Iaşi,str.Titu Maiorescu nr.2,în vecinătatea blocului B1,sc.A,către Asociaţia de Proprietari Titu Maiorescu nr.2,bloc B1,în vederea realizării unei construcţii pentru montarea unei centrale termice de scară
 • Hotărârea 345/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 9 70 mp. situat în Iaşi Str.T.Maiorescu nr.2 în vecinătatea blocului B1 sc.A
 • Hotărârea 344/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore pentru personalul administrativ din cadrul Serviciului Stare Civilă
 • Hotărârea 343/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii şi stabilirea componenţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 342/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilul PRICOP VASILE din Iaşi str.Trec.Păun nr.1
 • Hotărârea 341/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilii BENCHEA GHEORGHE şi MARIANA din Iaşi str.Fd.Bucium nr.2
 • Hotărârea 340/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi începând cu 01.10.2002
 • Hotărârea 339/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Direcţiei de Aprovizionare în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 338/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Centrului de Cercetare şi Producţie Teatrală UNITER în cea a D.A.P.P.P. A Pasajului subteran Piaţa Unirii
 • Hotărârea 337/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea S.C.CONCRISMEN SRL de la plata chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în incinta Ştrandului municipal pe perioada în care acesta nu funcţionează
 • Hotărârea 336/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local cu Universitatea "Petre Andrei"Iaşi în vederea exploatării Hotelului Municipal
 • Hotărârea 335/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea S.C."C.E.T.Iaşi"S.A. pentru contractarea şi derularea creditului necesar asigurării cu combustibil pentru iarna 2002 - 2003
 • Hotărârea 334/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.308 din 2 septembrie 2002
 • Hotărârea 333/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.249 din 22 iulie 2002- privind modul de stabilire a tarifului de salubritate sancţiunile aplicate în cazul refuzului de plată a tarifului de salubritate scutire la plata tarifului de salubritate pentru anumite categorii de persoane
 • Hotărârea 332/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind corecţia chiriei pentru subsolul ce face parte integrantă din spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Piaţa Unirii nr.6
 • Hotărârea 331/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi modificarea caietului de sarcini pentru achiziţia publică pentru cărbune energetic - huilă la S.C."C.E.T.Iaşi"S.A.
 • Hotărârea 330/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construcţie sediu firmă spaţii comerciale şi staţie distribuţie carburanţi din str.Sf.Lazăr nr.- concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 41 16 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi şi schimb teren între S.C.VAL - GAB şi Consiliul Local Municipal Iaşi pentru a creea de servituti terenului adiacent - S - 70 84 mp. proprietatea S.C.MOLDOTRANS situat în str.Sf.Lazăr nr.- Iaşi
 • Hotărârea 329/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCLM nr.233/21.12.1998 HCLM nr.378/27.12.2001 şi HCLM nr.37/28.01.2002 şi concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 928 15 mp. situat în Iaşi strada Codrescu nr.6 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către Studioul de Televiziune TELE'M
 • Hotărârea 328/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 928 15 mp. situat în Iaşi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 327/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 326/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind redistribuirea de credite bugetare între poziţiile din lista de investiţii
 • Hotărârea 325/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrărilor de investiţii privind realizarea reţelei de alimentare cu apă caldă şi încălzire a blocurilor B1 - B4 C2 - C4 şi D2 - D3 din zona Codrescu de la Centrala termică ce apaţine S.C.Termo - Gaz S.A.Iaşi
 • Hotărârea 324/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 a Complexului Hotelier Municipal Iaşi
 • Hotărârea 323/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construcţie distribuţie carburanţi din str.Păcurari nr.190 şi concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 685 0 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în str.Păcurari nr.190 către S.C."MV PROPERTIES"S.R.L. în vederea construirii unui sediu de firmă magazie şi staţie distribuţie carburanţi
 • Hotărârea 322/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 684 00 mp. situat în Iaşi str.Păcurari nr.190
 • Hotărârea 321/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 495 7 mp. din str.Macazului f.n. în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 320/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 495 7 mp. situat în Iaşi str.Macazului f.n.
 • Hotărârea 319/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei proiectului de dezvoltare a zonei Lăpuşneanu privind reabilitarea economică estetică şi funcţională a zonei cuprinsă între B-dul Independenţei strada Gavril Muzicescu esplanada Unirii
 • Hotărârea 318/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării lucrărilor de consolidare modernizare refacere a împrejmuirilor şi reparaţii capitale la obiectivele ce alcătuiesc Stadionul "Emil Alexandrescu"
 • Hotărârea 317/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea preţului la energie termică furnizată populaţiei municipiului Iaşi
 • Hotărârea 316/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore pentru personalul de coordonare şi control din cadrul Direcţiei Pieţe
 • Hotărârea 315/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G.nr.281/1993
 • Hotărârea 314/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unei denumiri de străzi în zona Galata
 • Hotărârea 313/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a spaţiului comercial din Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 312/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 70 00 mp. situat în Iaşi cartier Tudor Vladimirescu cvartal 17 parcela 594/1 către S.C.CLUB O.K. S.R.L. în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 311/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 70 00 mp. situat în Iaşi Cartier Tudor Vladimirescu cvartal 17 parcela 594/1
 • Hotărârea 310/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizare a unei licitaţii publice pentru amplasamentul propus în suprafaţă de 18 00 mp. în vederea construirii unui garaj pe teren situat în Iaşi Str.Muşatini lateral bloc d1 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 309/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 18 00 mp. situat în Iaşi str.Muşatini lateral bloc D1
 • Hotărârea 308/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de divizare a R.A.T.C.Iaşi şi stabilirea capitalului social al societăţii nou înfiinţate precum şi patrimoniul regiei rămase
 • Hotărârea 307/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentul propus în suprafaţă de 15 00 mp. în vederea construirii unui garaj semiîngropat pe teren situat în Iaşi str.Carpaţi lateral bloc 908d proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 306/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi - Str.Carpaţi lateral bloc 908D
 • Hotărârea 305/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173 95 mp situat în Iaşi str.Nicolae Bălcescu nr.6 către Danalache Ioan şi Ana în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 304/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 173 95 mp. situat în Iaşi - str.Nicolae Bălcescu nr.6
 • Hotărârea 303/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.360/17.12.2001 în sensul modificării suprafeţei de teren concesionat direct către S.C. TEHNOTON S.A de la 33 80 mp la 53 65 mp. teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi-Str.Vasile Alecsandri la parterul blocului I 1 şi însuşirea raportului de expertiză valorică a terenului
 • Hotărârea 302/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1 la HCL 218/24.06.2002 cu un număr de trei locuinţe sociale din str.Decebal nr.1 imobil "Cămin Decebal -Cantemir" propuse spre repartizare solicitanţilor îndreptăţiţi
 • Hotărârea 301/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.1. din HCL nr.187/27.07.2002 referitor la folosinţa în scop agricol a terenurilor aflate în proprietatea Consiliului local Municipal Iaşi şi aplicarea sancţiunilor persoanelor deţinătoare fără titlu de terenuri agricole aparţinând Consiliului Local Municipal Iaşi şi folosirea terenurilor în alt scop decât cel agricol
 • Hotărârea 300/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 516 00 mp. situat în Iaşi - şos.Păcurari nr.4 în vecinătate corp anexă bloc 590 A
 • Hotărârea 299/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul privat al Consiliului Local a unor spaţii cu destinaţie de locuinţă şi comerciale
 • Hotărârea 298/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Iaşi în proprietatea privată a Municipiului Iaşi a unor bunuri imobile şi constituirea lor ca participare în natură la majorarea capitalului social al S.C.SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 297/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind abrogarea HCL nr.192 din 27.05.2002 şi schimbarea destinaţiei a zece aprtamente din locuinţe sociale de necesitate apartamente situate în Iaşi str.Decebal nr.1 imobil "Cămin Decebal-Cantemir"
 • Hotărârea 296/2002 - Municipiul Iași

  HOT|R+RE privind atribuirea `n folosin]\ gratuit\ a imobilului din str.Banu nr.8 Camerei de Comer] Regionale
 • Hotărârea 295/2002 - Municipiul Iași

  HOT|R+RE privind completarea HCL 196/1999
 • Hotărârea 294/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea HCLM nr.95/10.05.1999 HCLM nr.178/9.08.1999 şi HCLM nr.36/28.02.2000 şi atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei a aterenului în suprafaţă de 4706 48 mp situat în Iaşi str.Cucu intersecţie cu str.Elena Doamna către Tribunalul Iaşi în vederea construirii unui sediu - Palat Justiţie
 • Hotărârea 293/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru unele măsuri de menţinere a limitelor actuale ale Grădinii Botanice
 • Hotărârea 292/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind vânzarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţă din imobile naţionalizate care nu au fost revendicate conform Legii 10/2001
 • Hotărârea 291/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform HG 505/1998
 • Hotărârea 290/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale
 • Hotărârea 289/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 de ani cu posibilitate de prelungire Episcopiei Romano-Catolică Iaşi a clădirii în care funcţionează Cantina de Ajutor Social din str.Sf.Andrei nr.70
 • Hotărârea 288/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de fuziune prin absorbţie a RADET Iaşi de către S.C.CET IASI S.A.
 • Hotărârea 287/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad împreună cu un grup de consilieri municipali la TÂRGUL MEŞTEŞUGĂRESC din localitatea Peristeri - GRECIA
 • Hotărârea 286/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Fundaţia "CORONA" Iaşi
 • Hotărârea 285/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 2 ani Direcţiei pentru Tineret şi Sport a Judeţului Iaşi a spaţiului cu altă destinaţie decît locuinţă situat în Iaşi str. Han Tătar bl. 361 sc. B subsol
 • Hotărârea 284/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind completarea HCL 76/2002
 • Hotărârea 283/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 8 2 mp. Situat în Iaşi - Aleea Sucidava nr.9 bl.260 sc.A parter ap.3 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi către Dl.Diaconu Costică în vederea extinderii balcoanelor existente
 • Hotărârea 282/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi a terenului situat în Iaşi- Aleea Sucidava nr.9 bl.260 sc.A ap.3 în suprafaţă de 8 2 mp.
 • Hotărârea 281/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare până la 360 ore conform H.G. nr.281/1993
 • Hotărârea 280/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 9 15 mp. Situat în Iaşi- Aleea Plăieşilor nr.3 bl.V1 sc.C parter ap.4 către FLOREA CONSTANTIN CRISTINEL în vederea extinderii balconului
 • Hotărârea 279/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului local Municipal Iaşi a terenului situat în Iaşi -Aleea Plăieşilor nr.3 bl.V1 sc.C parter ap.4 în suprafaţă de 9 15 mp.
 • Hotărârea 278/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 315 mp. situat în Iaşi- str.Ion Creangă nr.51 proprietatea d-nei FLOREA C.MARIA-VIORICA şi a terenului situat în Iaşi - str.Ion Creangă cvartal 13 parcela CR 910/3 proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 277/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan Mun.Iaşi în zona Bucium tarlaua 20 şi 135
 • Hotărârea 276/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 24 20 mp. situat în Iaşi - Bd.Independenţei nr.9 la parterul blocului Y6 cvartal 11 parcela 388/1 către S.C. BEST ELECTRONICS SRL în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 275/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 24 20 mp. Situat în Iaşi Bd.Independenţei nr.9 - la parterul blocului Y6 cvartal 11 parcela 388/1
 • Hotărârea 274/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de Proiectare şi a Studiului de Prefezabilitate-Realizare Spaţii Comerciale cu caracter provizoriu - Piaţa "Nicolina" - Iaşi- Bd.N.IORGA
 • Hotărârea 273/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii specifice de autorizare a lucrărilor de construire în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 272/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE
 • Hotărârea 271/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Serviciului de Relaţii cu Societatea Civilă-ONG
 • Hotărârea 270/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor datorate de numita DĂRĂBĂNEANU MARIA din Iaşi str.Şos.Nicolina 58 bl.981 ap.11
 • Hotărârea 269/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii CHIRILĂ GHEORGHE şi COCULEANA din Iaşi zona Bucium
 • Hotărârea 268/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii IVAŞCU DUMITRIU şi LEONTINA din Iaşi str.Mitropolit Varlaam nr.19A bl.P6 sc.A et.4 ap.1
 • Hotărârea 267/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii LEONTE MINODORA şi VIRGIL din Iaşi fd.Plopii fără soţ nr.21
 • Hotărârea 266/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabilul NICOLAU P.VANGHELIŢA prin MIHAI GHEORGHE din Iaşi str.A. Vlaicu nr.11 D.
 • Hotărârea 265/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"
 • Hotărârea 264/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a Numărului de personal pentru "Citadin - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 263/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Bugetului pe anul 2002 pentru secţia de confecţii din cadrul "CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL-HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 262/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reaşezarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 261/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea DSPM-CITADIN în administrarea DAPPP a cabanei şi terenului aferent pârtiei de schi
 • Hotărârea 260/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea pe bază de protocol a Atelierului de coroane şi a magazinului Eternitate de la Citadin -DSPM de către DAPPP Iaşi
 • Hotărârea 259/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea DSPM - Citadin în administrarea DAPPP a spaţiilor comerciale situate în B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt bl.B1
 • Hotărârea 258/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de vizita la Iaşi a delegaţiei compuse din şapte persoane reprezentând municipalitatea din Isfahan (Republica Islamică Iran) în cursul lunii iulie 2002
 • Hotărârea 257/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru serviciile de administrare plătibilă de către chiriaşii blocurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Consiliului Local
 • Hotărârea 256/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.76/2002 şi privind modificarea HCL 197/2000
 • Hotărârea 255/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei de intrare în ştrandul Municipal pentru copiii având vârsta cuprinsă între 7-14 ani.
 • Hotărârea 254/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de folosinţă generală la obiectivul de investiţii "Grădiniţa Hecuba" din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 253/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE ,privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Asigurare utilităţi locuinţe ANL din str.V.Lupu nr.22 din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 252/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Asigurare utilităţi locuinţe ANL din str.Spital Paşcanu' din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 251/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea listei poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2002
 • Hotărârea 250/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor numirea Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de Cenzori a S.C. SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 249/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modul de stabilire a tarifului de salubritate sancţiunile aplicate în cazul refuzului de plată a tarifului de salubritate scutire la plata tarifului de salubritate pentru anumite categorii de persoane
 • Hotărârea 248/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea tarifelor pentru convorbirile telefonice şi taxei de parcare pentru turişti în cadrul Hotelului Municipal
 • Hotărârea 247/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 246/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui număr de 10 locuinţe sociale din imobilul "Cămin Decebal - Cantemir" pentru mamele singure aflate în dificultate asistate de Primăria Municipiului Iaşi prin programul "Hecuba"
 • Hotărârea 245/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a apartamentelor situate în blocul 1004 CUG
 • Hotărârea 244/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului "Canalizare strada Ursulea" şi aplicarea procedurii "cerere oferte de preţ" pentru atribuirea contractului de execuţie
 • Hotărârea 243/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amplasarea a 250 cabine telefonice stradale aparţinând Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi - "ROMTELECOM"SA în suprafaţă totală de 250 mp. pe terenul proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi conform Anexei 1
 • Hotărârea 242/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a preţului de vânzare a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 241/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei Primăriei Municipiului Iaşi prin înfiinţarea în cadrul Direcţiei de arhitectură şi urbanism a biroului avize acord unic autorizare lucrări tehnico - edilitare şi coordonare reţele
 • Hotărârea 240/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Piaţa Unirii nr.6 tr.III parter către PARTIDUL UMANIST ROMÂN - Filiala Iaşi
 • Hotărârea 239/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea S.C.SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 238/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea în funcţia de director la Ateneul Tătăraşi a domnului BENOIT VITSE
 • Hotărârea 237/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2003 - 2006
 • Hotărârea 236/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a Restaurantului Municipal Iaşi din cadrul Complexului Hotelier Municipal Iaşi - Direcţia Pieţe
 • Hotărârea 235/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii pe anul 2002
 • Hotărârea 234/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile de buget pe anul 2003 şi estimările pe anii 2004 - 2006
 • Hotărârea 233/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind zonarea terenurilor aflate în intravilanul şi extravilanul municipiului Iaşi pe categorii de impozite
 • Hotărârea 232/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasărilor domnului conf.dr.Constantin Simirad în vederea onorării invitaţiilor din Paris - Franţa şi Germania
 • Hotărârea 231/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind executarea reparaţiilor curente la acoperişul clădirii Primăriei Municipiului Iaşi corp A
 • Hotărârea 230/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii în administrarea RAJAC a canalizărilor din străzile Soficu Avionului şi Aterizaj
 • Hotărârea 229/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani Fundaţiei Germane "Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursarge e.V" a suprafeţei de 3.500 mp. teren pentru extinderea Cimitirului Militar German din cadrul Cimitirului "Eternitatea"
 • Hotărârea 228/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila fost POPA/MUSCALU MARIA din Iaşi str.P-ţa Voievozilor nr.13 bloc C2 sc.B et.8 ap.31
 • Hotărârea 227/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor datorate de numitul Balaioru Ilie Viorel din Iaşi str.V.Alecsandri nr.3 bl.A2 et.1 ap.6
 • Hotărârea 226/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Rotaru Constantin din Iaşi şos.Bârnova nr.5
 • Hotărârea 225/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii Hriţcu Marius şi Emilia din Iaşi Fd.Bucium nr.7
 • Hotărârea 224/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Marinescu Georgeta din Iaşi şos.Bârnova nr.5
 • Hotărârea 223/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Roşu Maria din Iaşi Bd.Socola nr.14 bl.C3 sc.C et.4 ap.18
 • Hotărârea 222/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor datorate de numita Lungu Maria din Iaşi,strada Grădinari nr.2,bl.D1,sc.C,et.3,ap.1
 • Hotărârea 221/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 220/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local cu suma de de 50.000.000 lei în vederea organizării expoziţiei omagiale din Sala Paşilor Pierduţi - Univ."Al.I.Cuza" Iaşi cu ocazia împlinirii vârstei de 70 ani a PICTORULUI SABIN BALAŞA
 • Hotărârea 219/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi în zonele : Bucium dr. Bucium stg. Păcurari şi Valea Adâncă
 • Hotărârea 218/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unui număr de 73 locuinţe sociale din imobilul "Cămin Decebal - Cantemir"
 • Hotărârea 217/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Listei obiectivelor de investiţii comune Consiliul Local Municipal Iaşi - RATC Iaşi pe anul 2002 cu finanţare din fonduri alocate de la bugetul local"
 • Hotărârea 216/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrărilor de modernizare şi refuncţionalizare a grupurilor sanitare din clădirea sediului Primăriei Municipiului Iaşi B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt nr.11
 • Hotărârea 215/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a sumei de 75.000.000 lei pentru Poliţia Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 214/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţe în zona Bucium tarlaua 177 parcelele 7675/2/1 7675/2/2
 • Hotărârea 213/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea procedurii de licitaţie deschisă pentru execuţia lucrării: "RANFORSARE SISTEM RUTIER PE DN 24 - Bd.Socola (Sos.Bucium - Str.Bucium) municipiul Iaşi
 • Hotărârea 212/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea procedurii de licitaţie deschisă pentru execuţia lucrării: "RANFORSARE SISTEM RUTIER PE DN 24 - str.Bucium (Bd.Socola - Calea Chişinăului) municipiul Iaşi
 • Hotărârea 211/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de preluare a Centralei Electrice de Termoficare CET Iaşi I şi CET Iaşi II precum şi de rectificare şi completare a art.3 din H.C.L.nr.202 din 27 mai 2002
 • Hotărârea 210/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea în patrimoniul Consiliului Local a bunurilor deţinute în mod abuziv şi ilegal de către S.C.COMPIATA SA
 • Hotărârea 209/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - str.Ion Creangă nr.51 în suprafaţă de 315 00 mp. proprietatea d-nei Florea C.Maria - Viorica cu terenul situat în str.Ion Creangă cvartal 13 parcela CR 910/3 proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 208/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 315 00 mp. situat în Iaşi str.Ion Creangă cvartal 13 parcela 910/3
 • Hotărârea 207/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi str.Petru Rareş nr.19 bis în vederea construirii unui garaj
 • Hotărârea 206/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi str.Petru Rareş nr.19 bis
 • Hotărârea 205/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea şi implementarea Programului "S.O.S.TRANSPORTUL PUBLIC IEŞEAN"
 • Hotărârea 204/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor condiţii suplimentare pentru a beneficia de venitul minim garantat conform Legii nr.416/2001
 • Hotărârea 203/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea legăturilor de înfrăţire dintre municipiul Iaşi şi oraşul Peristeri din Grecia şi împuternicirea domnului conf.dr.Constantin Simirad primarul municipiului Iaşi să conducă tratativele şi să semneze protocolul de înfrăţire cu oraşul Peristeri din Grecia aprobarea decontării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de vizita la Iaşi a delegaţiei compuse din zece persoane reprezentând municipalitatea din Peristeri (Grecia) în perioada 6 - 13 iunie 2002
 • Hotărârea 202/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea şi completarea H.C.L.nr.133/1 aprilie 2002
 • Hotărârea 201/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabilii TUTULAN ELENA UNGUREANU MARIA şi LINCS GHEORGHE din Iaşi str.Palat nr.66
 • Hotărârea 200/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 9.390.539 lei privind impozitul pe terenul proprietate personală a contribuabilului Slicaru Pavel din Iaşi str.Sos.Bahlui calculate la data de 21.04.2002
 • Hotărârea 199/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor de întârziere în sumă totală de 17.537.476 lei pentru terenurile proprietate personală a contribuabilei Constandache Elena situate în Iaşi str.Strugurilor nr.7 şi respectiv str.Miroslava nr.7 calculate la data de 21.04.2002
 • Hotărârea 198/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul CIOCLU CONSTANTIN şi IULIA din Iaşi Şos.Bârnova nr.33
 • Hotărârea 197/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
 • Hotărârea 196/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din str.Cuza Vodă nr.7 parter de către A.C.R.E.M.I.S.
 • Hotărârea 195/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea locuinţei sociale din Şos.Naţională nr.57 bl.A1 sc.A et.9 ap.42 familiei BOGDAN MARIUS
 • Hotărârea 194/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 193/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor din str.Sulfinei nr.16 şi str.Mahu nr.7
 • Hotărârea 192/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei unui palier din locuinţe sociale în locuinţe de necesitate apartamente situate în imobilul "Cămin Decebal - Cantemir"
 • Hotărârea 191/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Temei de proiectare,a Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare Piaţa "Nicolina" Iaşi - Bd.N.Iorga
 • Hotărârea 190/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privina aprobarea Temei pentru P.U.Z. - Zona de agrement Breazu - Iaşi - Soseaua Breazu
 • Hotărârea 189/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare a Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare WC Public Iaşi "Grădina Copou"
 • Hotărârea 188/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare a Studiului de prefezabilitate şi a Studiului de fezabilitate - amenajare Piaţa "Sărărie" - Iaşi - Str.Sărărie
 • Hotărârea 187/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 43 60 mp. situat în Iaşi - Str.Anastasie Panu nr.56 cvartal 34 parcela 1074/1/1 din vecinătatea blocului B1
 • Hotărârea 186/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.174 din 29 aprilie 2002 - pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi - Zona Bucium sector cadastral 147 42
 • Hotărârea 185/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 184/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi în anul 2003
 • Hotărârea 183/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Consiliului de Administraţie al S.C."FOTBAL"S.A. la un număr de trei membri
 • Hotărârea 182/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru concesionarea prin licitaţie publică a traseelor neadjudecate aferente serviciului de transport public local de călători prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 181/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 5 85 mp. situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40 bl.B2 parter ap.3 către domnul Costăchescu Adrian în vederea construirii unui balcon
 • Hotărârea 180/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 5 85 mp. situat în Iaşi - Bd.Copou nr.40 bl.B2 parter
 • Hotărârea 179/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea spre închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat către domnul HOGHII NECULAI TODIRICĂ Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 178/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea spre închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat către domnul VÂNĂ CONSTANTIN Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • Hotărârea 177/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea spre închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat către domnul MOCANU CATALIN Luptător pentru Victoria Revoluţiei
 • Hotărârea 176/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea fondurilor din lista de investiţii în vederea efectuării decontărilor pe anul 2002 fără alocarea de sume suplimentare
 • Hotărârea 175/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al Consiliului Local Iaşi a cotei indivize de 5/32 din imobilul situat în municipiul Iaşi Fundac Delfini nr.3 preluată de Consiliul Local al Municipiului Iaşi prin succesiune vacantă
 • Hotărârea 174/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi - Zona - Bucium sector cadastral 147 42
 • Hotărârea 173/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C.Distrigaz - Nord - Sucursala de distribuţie Iaşi în vederea exploatării şi întreţinerii a conductelor de distribuţie gaze naturale în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 172/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în municipiul Iaşi
 • Hotărârea 171/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Arteră ocolitoare între DN 28 (şos.Păcurari) şi DJ 248 (şos.Nicolina)" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 170/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea compensării între contravaloarea chiriei datorate de către S.C.SANZI COM SRL şi contravaloarea lucrărilor de consolidare a spaţiilor din str.Sărărie nr.143
 • Hotărârea 169/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 43 60 mp. situat în Iaşi Str.Anastasie Panu nr.56 cvartal 34 parcela 1074/1/1 din vecinătatea blocului B1 către d-na Beşleagă Magdalena în vederea realizării accesului din exterior în spaţiul proprietate
 • Hotărârea 168/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 43 60 mp. situat în Iaşi - Str.Anastasie Panu nr.56 cvartal 34 parcela 1074/1/1 în vecinătatea blocului B1
 • Hotărârea 167/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de 500 mp. din clădirea Scolii nr.30 Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • Hotărârea 166/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea către CSS Unirea Iaşi a unor spaţii şi terenuri situate în str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 165/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului aferent Staţiei de epurare a apelor uzate Dancu Iaşi în suprafaţă de 317.080 60 mp. a terenului aferent Staţiei de tratare Chiriţa în suprafaţă de 38.662 82 mp. şi a suprafeţei suplimentare de 9500 mp.
 • Hotărârea 164/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare gratuită către R.A.J.A.C.Iaşi a terenurilor aferente Staţiei de epurare a apelor uzate Dancu Iaşi în suprafaţă de 317.080 60 mp. şi a terenurilor aferente Staţiei de tratare Chiriţa în suprafaţă de 48.162 82 mp.
 • Hotărârea 163/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrare a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 162/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila FRUNZA ADRIANA din Iaşi Str.Smârdan nr.57
 • Hotărârea 161/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul CIUBOTARIU P.MIHAI din Iaşi Strada : Dochia nr.11A
 • Hotărârea 160/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul BARABOI CONSTANTIN din Iaşi,Str.Şos.Nicolina 59,bl.978B,et.3,ap.14
 • Hotărârea 159/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul BUTNARIU AUREL din Iaşi B-dul T.Vladimirescu nr.93 bl.93 sc.B ap.15
 • Hotărârea 158/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind reducerea tarifelor de cazare pe cont propriu la Hostel Alexandru cel Bun
 • Hotărârea 157/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Iaşi
 • Hotărârea 156/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂŞTE: privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2001 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi
 • Hotărârea 155/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001
 • Hotărârea 154/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZATIA MUNICIPALA IASI a parcului de joacă pentru copii - str.Ciurchi - în vederea amenajării şi renovării
 • Hotărârea 153/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de folosinţă gratuită cu încă 1 an a Cantinei de ajutor social situată în str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1 pentru Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi
 • Hotărârea 152/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru renegocierea contractului de concesionare nr.21531/12.04.2000 încheiat între Consiliul Local Iaşi în calitate de concedent şi S.C."Bursa Moldovei"S.A. în calitate de concesionare
 • Hotărârea 151/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru revenirea la destinaţia iniţială a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.68
 • Hotărârea 150/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi Buna Vestire nr.7
 • Hotărârea 149/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale parţial amenajate din Complexul Comercial situat în Iaşi Str.A.Panu nr.28 - 40 subsol
 • Hotărârea 148/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării în rate a spaţiilor comerciale situate la parterul blocului 10 Poitiers
 • Hotărârea 147/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea cu licitaţie a suprafeţei construite pentru INCHIDERE PORTIC IN FATA SPATIULUI PROPRIETATE STR.ANASTASIE PANU NR.21 bloc Muntenia lângă Banca Religiilor
 • Hotărârea 146/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.125 din 14.05.2001 în sensul diminuării cu 70 00 mp. a suprafeţei de teren de 1056 65 mp. atribuită în folosinţă gratuită Mitropolia Moldovei şi Bucovinei în Str.Decebal (fosta Piaţă Cantemir)
 • Hotărârea 145/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 45 00 mp. situat în Iaşi - Bd.Nicolae Iorga nr.99
 • Hotărârea 144/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind cumpărarea terenurilor proprietate privată situate în zona mânăstirii "FRUMOASA" de către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 143/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4 50 mp. situat în Iaşi Bd.T.Vladimirescu nr.105 - 107 către S.C.STEF SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 142/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 4 50 mp. situat în Iaşi - Bd.Tudor Vladimirescu nr.105 - 107
 • Hotărârea 141/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 18 81 mp. situat în Iaşi - Str.14 Decembrie 1989 nr.2b în vederea construirii unui spaţiu comercial
 • Hotărârea 140/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 18 81 mp. situat în Iaşi Str.14 Decembrie nr.1989 nr.2b
 • Hotărârea 139/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi - Strada Argeş nr.34 în suprafaţă de 202 mp. din totalul de 400 mp. proprietatea domnului Oprică Aurel cu terenul situat în Bd.Alexandru cel Bun nr.16 în suprafaţă de 202 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 138/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 202 00 mp. situat în Iaşi - Bd.Alexandru cel Bun nr.16
 • Hotărârea 137/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea suplimentar a sumei de 100 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară în vederea achiziţionării de produse agroalimentare
 • Hotărârea 136/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea şi completarea H.C.L.nr.133/1.04.2002 şi constituirea Comisiei de preluare a Centralelor Electrice de Termoficare Iaşi pe bază de Protocol încheiat între părţi conform Hotărârii de Guvern nr.104/14.02.2002
 • Hotărârea 135/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea protocolului de predare - primire spre administrare a stadionului "Emil Alexandrescu" încheiat între Consiliul Local Iaşi şi R.A.J.A.C.Iaşi
 • Hotărârea 134/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă de către Fundaţia Română de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"
 • Hotărârea 133/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrarea de către Consiliul Local Iaşi a Centralei Electrice de Termoficare Iaşi I şi a Centralei Electrice de Termoficare Iaşi II Holboca precum şi înfiinţarea S.C."Termoelectrica"S.A.Iaşi
 • Hotărârea 132/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din Iaşi str.Păcurari nr.70 bl.550 parter - Asociaţiei "22 Decembrie"
 • Hotărârea 131/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu în valoare de 5 milioane lei - domnului Manole Vasile
 • Hotărârea 130/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării în ISRAEL a domnului primar conf.dr.Constantin Simirad în perioada 21 - 27 aprilie 2002
 • Hotărârea 129/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea angajării prin contract de colaborare a trei evaluatori tehnici care să evalueze patrimoniul public şi privat al Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 128/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea legitimaţiilor de călătorie gratuite pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Iaşi pentru persoanele care fac obiectul unor legi speciale care prevăd acordarea acestor gratuităţi
 • Hotărârea 127/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 00 mp. situat în Iaşi - Str.V.Lupu nr.101 - în imediata vecinătate a blocului E identificat prin cvartal 4 parcela CR 400 către Asociaţia de Proprietari Str.Vasile Lupu nr.101 bl.E sc.A în vederea amplasării unei centralei termice
 • Hotărârea 126/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 20 00 mp. situat în Iaşi Str.Vasile Lupu nr.1001 în imediata vecinătate a blocului E identificat prin cvartal 14 parcela CR 400
 • Hotărârea 125/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 124/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 123/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru evaluarea imobilelor ce cad sub incidenţa Legii nr.10/2001
 • Hotărârea 122/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers - trosoanele I şi II
 • Hotărârea 121/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind dezafectarea parţială a liniei de troleibuz pe traseul 47 tronsonul Tătăraşi Nord - Splai Bahlui - Iulius Mall - Podul Roş şi aprobarea studiului de fezabilitate privind introducerea liniilor de troleibuz în municipiul Iaşi pe tronsanele str.Elena Doamna - Str.A.Panu - Podul Roş Podul Roş - C.U.G. şi Podul Roş - Ţesătura
 • Hotărârea 120/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de divizare parţială a RATC Iaşi
 • Hotărârea 119/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea de facilităţi pentru practicarea activităţii de turism organizat
 • Hotărârea 118/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 a Complexului Hotelier Municipal Iaşi
 • Hotărârea 117/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea numărului de personal în procent de 30% la Căminul de pensionari Codrescu nr.6 Iaşi
 • Hotărârea 116/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 115/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a taxei de folosinţă teren pentru S.C.PANGRAN SA
 • Hotărârea 114/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.COM BETON S.A. Iaşi
 • Hotărârea 113/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru STATIUNEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE VITI VINICOLA IASI
 • Hotărârea 112/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalizărilor pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila ROTARU NATALIA din Iaşi str.Simionescu I nr.20 bl.I1 et.1 ap.3
 • Hotărârea 111/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila CORDUNEANU CRISTINA din Iaşi Şos.Nicolina nr.23 bl.954 sc.B et.4 ap.16
 • Hotărârea 110/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila RUGINA CONSTANTIN din Iaşi Str.Vasile Lupu nr.94 bl.C8 sc.A et.2 ap.2
 • Hotărârea 109/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NASTASA VIRGINIA din Iaşi Str-la Cetăţuia nr.10 BL.764 SC.A AP.19
 • Hotărârea 108/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul MAFTEI DUMITRU din Iaşi str.Fd.Păun nr.19
 • Hotărârea 107/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila PANŢIRU AGLAIA din Iaşi Al.O.Teodoreanu nr.4 bl.Q1 A1/8
 • Hotărârea 106/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila HUMA FANICA din Iaşi str.Mangeron 33/B3/et.6/ap.26
 • Hotărârea 105/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului pentru anul 2001 a S.C.Termo - Service S.A.Iaşi
 • Hotărârea 104/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRĂŞTE privind utilizarea parţială a fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local
 • Hotărârea 103/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind utilizarea parţială a fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Local pe anul 2002 - cotizaţie Liga Oraşelor Istorice
 • Hotărârea 102/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitului pe spectacole datorat bugetului local
 • Hotărârea 101/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.208/1997
 • Hotărârea 100/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea "CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL - HECUBA" din Iaşi str. Codrescu nr. 6
 • Hotărârea 99/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale practicate de către Biroul Imagine Promovarea şi Organizare Evenimente Speciale şi a tarifelor pentru servicii şi dotări suplimentare aferente manifestărilor expoziţionale
 • Hotărârea 98/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - Parc Ecologic Breazu - Iaşi - ,Şos.Iaşi - Breazu
 • Hotărârea 97/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de doi ani a două imobile situate în str.Codrescu nr.6 Centrului Diecezan CARITAS IASI
 • Hotărârea 96/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din str.Cicoarei nr.43 către Asociaţia "RENAŞTEREA SPERANŢEI"
 • Hotărârea 95/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind reducerea numărului de personal în procent de 30% la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă "Sf.Imp.Constantin şi Elena" - Iaşi
 • Hotărârea 94/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 22 05 mp. situat în Iaşi - Sos.Nicolina nr.64 la parterul blocului 985 către S.C.EL ROXI SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 93/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 22 05 mp. situat în Iaşi - Şos.Nicolina nr.64 la parterul blocului 985
 • Hotărârea 92/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea servituţii de trecere domnului Irimia Constantin pe terenul aparţinând Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 106 mp. situat în Iaşi - Al.Tudor Neculai - fără număr
 • Hotărârea 91/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 25 50 mp. situat în Iaşi - Strada Maşinii nr.2 bl.Terom Sc.C parter către S.C.SCALINI SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 90/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 25 50 mp. situat în Iaşi - Strada Maşinii nr.2 bl.TEROM sc.C parter
 • Hotărârea 89/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.58/30.04.1998 în sensul retragerii din folosinţă gratuită acordată Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a suprafeţei de 250 mp teren situat în Cimitirul "Buna Vestire"
 • Hotărârea 88/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi - Strada Străpungere Silvestru nr.7 bl.I5 sc.B parter către Domnul Marele Andrei în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 87/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi - Strada Străpungere Silvestru nr.7 bl.I5 sc.B parter
 • Hotărârea 86/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a Stadionului "Emil Alexandrescu" din Copou Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal Iaşi
 • Hotărârea 85/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
 • Hotărârea 84/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu TERMINAL CARGO IN CADRUL AEROPORTULUI IASI
 • Hotărârea 83/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.147/18 iunie 2001 H.C.L.nr.35/28 ianuarie 2002 şi H.C.L.nr.36/28 ianuarie 2002
 • Hotărârea 82/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.3 din H.C.L.nr.33/26 februarie 2001 privind înfiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A.
 • Hotărârea 81/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.32/26 februarie 2001
 • Hotărârea 80/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5 6 miliarde lei din bugetul local - fond de rezervă bugetară - pentru desfăşurarea în bune condiţii a recesământului populaţiei şi locuinţelor
 • Hotărârea 79/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind : -constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condiţiile Legii 114/1996 si a Legii 152/1998. -stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale. -stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat şi din proprietatea Consiliului Local.
 • Hotărârea 78/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.371/2000
 • Hotărârea 77/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/1999 care cuprinde inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi cu imobilul situat în Aleea Muşatini nr.2
 • Hotărârea 76/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini.
 • Hotărârea 75/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de transport public local de călători prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi.
 • Hotărârea 74/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii la Cantina de Ajutor Social Iaşi valabile de la data de 01.03.2002
 • Hotărârea 73/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea renegocierii contractului de lucrări încheiat pentru imobilul "Casa Balş" preluat prin protocol cu finanţarea din bugetul local
 • Hotărârea 72/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei pentru proiectarea canalizării străzii Arhitect Berindei
 • Hotărârea 71/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării licitaţiei pentru proiectarea canalizării străzii Cicoarei
 • Hotărârea 70/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării execuţiei lucrării "Grădiniţa Hecuba" către D.S.P.M.Citadin a Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 69/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării în ISRAEL a domnului primar conf.dr.Constantin Simirad în perioada 21 - 27 aprilie 2002
 • Hotărârea 68/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici însuşirea proiectului şi aprobarea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor la sala de sport a Grupului Scolar "Constantin Brâncuş"
 • Hotărârea 67/2002 - Municipiul Iași

  HOTARARE,pentru respingerea proiectului privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru ,BANCA AGRICOLA SA Sucursala Iasi
 • Hotărârea 66/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilul BARABANCEA GHEORGHE - Iaşi Strada Nicoriţă nr.11A
 • Hotărârea 65/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Rădeanu Vasile din Iaşi str.Sălciilor 20 bl.818 sc.A et.3 ap.13
 • Hotărârea 64/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE IAŞI
 • Hotărârea 63/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a unor mijloace fixe aflate în administrarea RATC ce urmează a fi casate
 • Hotărârea 62/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a taxei de teren pentru S.C.FIORA STAR SRL IASI
 • Hotărârea 61/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10 (zece) milioane lei din Bugetul Local al Municipiului Iaşi pentru finanţarea concursului "Cel mai frumos balcon din Iaşi" ediţia 2001
 • Hotărârea 60/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind executarea medaliilor de argint PRO AMICITIA - PRO FIDELITATE
 • Hotărârea 59/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2002 a unui număr de 761 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 58/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării sumelor necesare pentru realizarea programului de asistenţă a mamelor singure şi cu o situaţie materială precară din fonduri bugetare
 • Hotărârea 57/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în Bd.Socola nr.5 bloc D4 sc.B parter în suprafaţă de 23 40 mp.
 • Hotărârea 56/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind diminuarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 55/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a imobilului situat în municipiul Iaşi str.Dr.Savini nr.12 bl.H2 sc.B et.II ap.1 preluat de stat ca succesiune vacantă
 • Hotărârea 54/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - construire spaţiu de vânzare mochete şi covoare în şos.Păcurari nr.112
 • Hotărârea 53/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE - GRĂDINIŢA "HECUBA" - IAŞI - Str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 52/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI DE PREFEZABILITATE - PARC ECOLOGIC BREAZU - IASI - ŞOS.IASI - BREAZU
 • Hotărârea 51/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 536 77 mp. situat în Iaşi Str.Atelierului nr.1 în vederea realizării unei investiţii cu caracter productiv şi alte activităţi conform PUG
 • Hotărârea 50/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 536 77 mp. situat în Iaşi Str.Atelierului nr.1
 • Hotărârea 49/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi Bd.C.A.Rosetti nr.20 în vederea construirii unor spaţii de producţie şi alte activităţi conform PUG
 • Hotărârea 48/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2107 mp. situat în Iaşi Bd.C.A.Rosetti nr.20
 • Hotărârea 47/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 325 50 mp. situat în Iaşi str.Moara de Foc nr.30 către S.C.STEF SRL în vederea extinderii construcţiei proprietatea societăţii
 • Hotărârea 46/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a unui teren în suprafaţă de 325 50 mp. situat în Iaşi - Strada Moara de Foc nr.30
 • Hotărârea 45/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la proiectul de reparcelare din zona Palat - str.Sf.Lazăr aprobat conform H.C.L.nr.221 din 28 august 2000
 • Hotărârea 44/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 2900 mp. situat în Iaşi str.Sf.Lazăr
 • Hotărârea 43/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PRECUL IOAN
 • Hotărârea 42/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier municipal al domnului DANALE VASILE SPIRIDON
 • Hotărârea 41/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.35 din 26 februarie 2001- privind înfiinţarea S.C."ADMINISTRAŢIA DE CLĂDIRI"S.A. (S.C.TERMO - SERVICE S.A.)
 • Hotărârea 40/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.33 din 26 februarie 2001 - privind înfiinţarea S.C."TERMO - GAZ"S.A.
 • Hotărârea 39/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001- privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi (R.A.D.E.T.Iaşi)
 • Hotărârea 38/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea vetrelor de stupină temporare sau permanente către apicultori
 • Hotărârea 37/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind amendarea art.4 pct.4.2 din contractul de asociere nr.12617/15.03.1999 încheiat între Consiliul Local Municipal Iaşi şi Studioul de Televiziune "TELE'M"
 • Hotărârea 36/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în Str.Crişan nr.24,Str.Eminescu nr.10 şi terenul din intersecţia Str.Sf.Andrei cu Str.Col.Langa,în vederea realizării unui schimb de terenuri pentru ,S.N.P.PETROM S.A.
 • Hotărârea 35/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 1232 mp. situat în Iaşi Strada Sf.Andrei la intersecţia cu Str.Col.Langa
 • Hotărârea 34/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor băneşti cu titlu de subvenţii directe individuale pentru categoriile defavorizate ale populaţiei ale căror locuinţe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru perioada noiembrie 2001 - martie 2002
 • Hotărârea 33/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de cazare în Adăpostul aparţinând Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 32/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de zile de muncă prestate de persoanele apte de muncă care beneficiază de serviciile Cantinei de ajutor social gratuit
 • Hotărârea 31/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila : SERBAN ANA din Iaşi B-dul Alexandru cel Bun nr.47 bl.E1 sc.D etaj 5 ap.21
 • Hotărârea 30/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
 • Hotărârea 29/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind instituirea unor taxe locale conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 28/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI pe anul 2002
 • Hotărârea 27/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson XI Şos.Iaşi - Tomeşti (între str.Sf.Ioan şi bariera CFR - limita administrativă a municipiului) L = 0 934 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 26/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson X Calea Chişinăului (între aleea de acces la AGMUS şi str.Sf.Ioan) L = 1 640 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 25/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson IX Calea Chişinăului (între str.Bucium şi aleea de acces la AGMUS) L = 1 454 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 24/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson VII Calea Chişinăului (tronson cuprins între intersecţia cu Bd.Primăverii şi intersecţia cu Bd.T.Vladimirescu) L = 0 596 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 23/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson VI Pasaj Nicolina - Bd.Chimiei L = 1 060 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 22/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson V Podul de Piatră - Pasaj Nicolina L = 1 427 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 21/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson IV Gară - Podul de Piatră L =1 030 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 20/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson III Str.O.Băncilă-Gară L = 1 040 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 19/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate a obiectivului de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe DN 28 - Tronson II Poşta Păcurari (bl.558) - str.O.Băncilă Lâ 0 980 km" municipiul Iaşi
 • Hotărârea 18/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale - Iaşi" şi scoaterea la licitaţie a execuţiei lucrărilor
 • Hotărârea 17/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de cazare la Complexul Hotelier Municipal
 • Hotărârea 16/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2002
 • Hotărârea 15/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Organigramei şi statului de funcţiuni pe anul 2002 al S.C.TERMO SERVICE S.A. IASI
 • Hotărârea 14/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a numărului de personal pentru "CITADIN" - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi
 • Hotărârea 13/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 precum şi a listei de investiţii pentru S.C.TERMO GAZ S.A IASI
 • Hotărârea 12/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 11/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea instituţiilor a organizării şi urmăririi activităţilor necesare punerii în aplicare a Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 10/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru a beneficia de venitul minim garantat conform Legii nr.416/2001
 • Hotărârea 9/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea funcţiilor publice corespunzătoare posturilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi precum şi aprobarea organigramei cu funcţiile publice din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 8/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi al Direcţiei Pieţe şi al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2002
 • Hotărârea 7/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a terenurilor aparţinând domeniului privat al Consiliului Local Iaşi în vederea încheierii de contracte de folosinţă agricolă în concurs cu solicitările proprietarilor din imediata vecinătate
 • Hotărârea 6/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C.SELECT GRUP SA în vederea exploatării parcării din str.14 Decembrie 1989
 • Hotărârea 5/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Piaţa Unirii nr.6,tr.III,parter
 • Hotărârea 4/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998
 • Hotărârea 3/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consililiului Local Municipal Iaşi nr.346/29.11.2001 în sensul că terenul în suprafaţă de 2463 85 mp. situat la intersecţia Str.Frumoasa cu Drum Stradal DS 1532 se atribuie în folosinţă gratuită Asociaţiei "Trias Filantropia" şi nu către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
 • Hotărârea 2/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi de a semna scrisoarea de intenţie către BERD în vederea obţinerii unui credit pentru execuţia şi finanţarea obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii liniilor de tramvai în municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 1/2002 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de concesionare a serviciului de transport public urban prin curse regulate rapide