Hotărârea nr. 99/2001

HOTĂRÂRE privind includerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului în suprafaţă de 740 mp. din strada Sf.Andrei nr.70 aflat în administrarea Cantinei de ajutor social ce aparţine Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilului în suprafaţă de 740 mp., din strada Sf.Andrei nr.70 aflat în administrarea

Cantinei de ajutor social ce aparţine Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, ca unităţi publice de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea consiliilor locale;

            Având în vedere prevederile art.34 alin.3 din Legea bugetului de stat pe anul 1997;

            In temeiul dispoziţiilor art.20 lit.r şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.22/1997;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se include în inventarul patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Iaşi, imobilul construit în suprafaţă de 740 mp. situat în Iaşi, str.Sf.Andrei nr.70, imobil în care îşi desfăşoară activitatea Cantina de ajutor social a municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local, Inspectoratului Scolar al Judeţului Iaşi, Grupului Scolar Comercial "Virgil Madgearu" şi Cantinei de Ajutor Social pentru predarea în proprietatea definitivă prin protocol.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

  cons.Valeriu Condurache                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.99

din 30 aprilie 2001