Hotărârea nr. 97/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a traseelor pentru transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie a traseelor pentru transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.19/1997 privind transporturile, republicată, modificată şi completată prin O.G.94/2000, O.G.44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală şi HCL 199/2000 privind normele de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din O.G.44/1997 privind transporturile rutiere, art.24 din HCL 1999/2000 şi art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă traseele de curse rapide în municipiul Iaşi, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a traseelor din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, pentru transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi.

            Art.3  Se constituie Comisia de licitaţie formată din :

1.Viceprimar - ec.Vasile Dumitriu

2.Viceprimar - prof.univ.dr.Vasile Munteanu

3.Consilier Local - Neculau Constantin

4.Consilier Local - Grecu Vasile

5.Consilier Local - Carapanu George

6.Consilier Local - Nichita Gheorghe

7.Consilier Local - Puşcaşu Renata

8.Consilier Local - Cârlan Dan

9.Delegat - Biroul de Poliţie Rutieră Municipiul Iaşi

10.Delegat - Autoritatea Rutieră Română - Filiala Iaşi

11.Delegat - Registrul Auto Român - Filiala Iaşi

12.Direcţia Tehnică - ing.Radu Onofrei

13.Direcţia Finanţelor Publice Locale - ec.Georgeta Stirbu

14.Serviciul Gospodărie Comunală - ing.Cristinel Tărnă

15.Serviciul Contencios - cons.jr.Cojan Onuţ

            Art.4 Organizarea licitaţiilor pentru traseele de curse regulate rapide din Municipiul Iaşi, se va efectua până la data de 1 iunie 2001.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art.3 pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Tudor Leonte                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.97

din 5 aprilie 2001