Hotărârea nr. 90/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între oraşul ATHENS USA cu oraşul IASI - ROMÂNIA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea relaţiilor de înfrăţire între

oraşul  ATHENS, USA cu oraşul IASI - ROMÂNIA

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea de stabilire a relaţiilor de înfrăţire a oraşului ATHENS, USA cu oraşul IASI - ROMÂNIA;

            In temeiul art.20 lit.x şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă stabilirea legăturii de înfrăţire cu oraşul ATHENS, USA în care sens se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi, conf.dr.Constantin Simirad - efectueze deplasarea, în vederea semnării protocolului de înfrăţire.

            Art.2. Protocolul întocmit în sensul art.1 se va supune ratificării Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Ioan Haraga                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.90

din 22 martie 2001