Hotărârea nr. 89/2001

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Biroului ONG şi Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Biroului ONG şi Comisiei de Relaţii cu Societatea Civilă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.2, 11 şi 13 din Legea nr.189/1998;

            Având în vedere art.1, 5, 7 din Legea nr.69/1991;

            Având în vedere art.51 şi 52 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se înfiinţează în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, Biroul "ONG", format din 2 inspectori de specialitate.

            Art.2 Se constituie Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă formată din :

1.prof.univ.dr.ec.Vasile Munteanu                     - Viceprimarul Municipiului Iaşi

2.- Leonte Laura                                              - inspector de specialitate

3.- Vasile Cîtea                                                - consilier municipal

4.- Radu Prisăcaru                                            - consilier municipal

5.- Renata Puşcaşu                                           - consilier municipal

6.- Camelia Gavrilă                                           - consilier municipal

7.- Carmen Grădeanu                           - consilier municipal

            Art.3 Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă are următoarele atribuţii:

–Verifică activitatea ONG-urilor care deţin spaţii aprobate de DAFIS şi prezintă anual un raport;

–Organizează concursuri de proiecte trimestrial;

–Publică trimestrial rapoarte de finanţare.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.89

din 22 martie 2001