Hotărârea nr. 87/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.220 din 18.12.1995 în sensul inlocuirii S.C.NORD EST GROUP cu succesoarea în drepturi SC MEDIA DISTRIBUTION SRL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.220 din 18.12.1995, în sensul inlocuirii

S.C.NORD EST GROUP cu succesoarea în drepturi

SC MEDIA DISTRIBUTION SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.220 din 18.12.1995;

            Având în vedere cererea nr.250 din 8.01.2001;

            Având în vederea referatul de specialitate;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L.nr.220 din 18.12.1995 în sensul înlocuirii asociatului SC NORD EST GROUP cu SC MEDIA DISTRIBUTION SRL.

            Art.2 Celelalte articole din H.C.L.nr.220/1995 rămân neschimbate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

       cons.Ioan Haraga                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.87

din 22 martie 2001