Hotărârea nr. 85/2001

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către Organizaţii neguvernamentale şi partide

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.4985/12.03.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitările unor Organizanizaţii Neguvernamentale şi partide;

            Având în vedere procesele verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.172/31.07.2000;

            In conformitate cu prevederile legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale pentru amenajare sedii:

1.Spaţiul situat în str.Mr.Ieremia Popescu, nr.16, parter: ASOCIATIA DONATORILOR DE SÂNGE;

2.Spaţiul situat în str.Aghata Bârsescu nr.10, parter: FUNDATIA BOXULUI PROFESIONIST "NORD EST ROMÂNIA";

3.Spaţiul din str.Tătăraşi nr.64A, etaj.II : ASOCIATIA "MICILOR INTREPRINZĂTORI";

4.Spaţiul situat în str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.2 : BIROU PARLAMENTAR - HOGEA VLAD;

5.Spaţiul din str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.2: BIROU PARLAMENTAR - BUZATU GHEORGHE;

6.Spaţiul din 14 Decembrie 1989 nr.2, et.2 : BIROU PARLAMENTAR APOSTOLESCU MARIA;

7.Spaţiul situat în str.Smârdan nr.5, et.2 : OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOFRAFIEM IASI;

8.Spaţiul din şos.Arcu nr.87, bloc CL 13, parter : ASOCIATIA MUTUALA "AMITIE VITAL";

9.Spaţiul din şos.Bucium nr.17, bloc 1, demisol : FUNDATIA "LINK ROMANIA MOLDAVIA";

10.Spaţiul din str.Zmeu nr.3, parter : GRUPUL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI SI LOCATARI.

11.Spaţiul din str.N.Gane nr.2: ASOCIATIA FEMEILOR UNITE;

12.Spaţiul din str.Armeană nr.7: PARTIDUL ALIANTA NATIONALA PUNR - PNR;

13.Spaţiul din str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.1: CENTRUL DE CONSILIERE SI DEZVOLTARE REGIONALA.

   Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la DAFIS şi organizaţiilor menţionate mai sus.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Ioan Haraga                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.85

din 22 martie 2001