Hotărârea nr. 82/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.368/18.12.2000 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea  H.C.L.nr.368/18.12.2000 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

–Hotărârea nr.137/21.06.1999 privind instituirea taxei de reclamă şi publicitate prin mijloace proprii;

–Hotărârea nr.296/16.12.1999;

–Hotărârea nr.296/30.10.2000;

–Hotărârea nr.368/18.12.2000;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, lege a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local nr.368/18.12.2000 se completează şi art.1, anexa 3 punctul 2 va avea următorul text:

            'Taxe pentru reclamă şi publicitate prin mijloace proprii (panouri, inscripţionate pe auto şi orice afişaje altele decât cele pentru identificarea firmei)".

            Art.2 La anexa 3 se adaugă un ultim alineat care va avea următorul text:

            "Plata taxei de reclamă şi publicitate prin mijloace proprii se face trimestrial până pe data de 15 a ultimei luni din trimestru".

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la DFPL şi celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82

din 22 martie 2001