Hotărârea nr. 8/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării P.U.Z. în zona : Preuzinal C.U.G.:Şoseaua Nicolina - str.Hlincea

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării P.U.Z. în zona :

Preuzinal C.U.G.:Şoseaua Nicolina - str.Hlincea

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate, întocmit de Serviciul de
Arhitectură şi Urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.247 din 8.11.1999;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de fucţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R1997;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile art.10, aliniatul 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă finanţarea P.U.Z. în zona: Preuzinal C.U.G. : Şoseaua Nicolina - str.Hlincea.

            Art.2 Se împuterniceşte arhitectul şef - Ionel Oancea - ca în termen de 3 luni elaboreze P.U.Z. în zona : Preuzinal C.U.G.: Şoseaua Nicolina - str.Hlincea.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de urbanism pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR

    cons.Carmen Grădeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 29 ianuarie 2001