Hotărârea nr. 79/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LACTIS SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LACTIS SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Reducerea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 795.983.522 lei  reprezentând  majorările calculate până la data de 30.03.2001.

            Art.2 Eşalonarea pentru o perioadă de 18 luni a debitelor restante în sumă de 1.440.912.915 lei şi a majorărilor aferente (rămase de achitat după acordarea facilităţii menţionate mai sus) în sumă de 341.135.795 lei cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2001 şi 2002, după cum urmează:

 

Data Scadenţei

Debit 1998 – 2001

1.440.912.915 lei

Majorări de întârziere aferente 341.135.795 lei

Majorări de întârziere cf.H.G.670/1999 de 0,1% pe zi

25.05.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.06.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.07.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.08.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.09.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.10.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.11.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.12.2001

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.01.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.02.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.03.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.05.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.06.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.07.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.08.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.09.2002

80.050.718

18.951.986

MAJ.CF.HG.670/99

25.10.2002

80.050.709

18.952.033

MAJ.CF.HG.670/99

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.79

din 22 martie 2001