Hotărârea nr. 78/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale a penalităţilor calculate pentru nedeclararea construcţiilor speciale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale, a penalităţilor calculate pentru nedeclararea construcţiilor speciale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Reducerea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 1.181.413.584 lei reprezentând 50% din majorările de întârziere, în valoare de 2.362.827.168 lei calculate până la data de 31.03.2001.

            Art.2 Eşalonarea pentru o perioadă de 30 luni a debitelor restante, a penalităţilor şi a majorărilor aferente (rămase de achitat după acordarea facilităţii menţionate mai sus) în sumă de 2.876.936.594 lei, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2001, 2002, 2003, după cum urmează:

Data Scadenţei

Debit în sumă de 1.618.450.331 lei

Penalităţi în sumă de 77.072.679 lei

Majorări în sumă de 1.181.413.584 lei

Majorări de întârziere cf.H.G.670/1999 de 0,1% pe zi

30.04.2001

-

77.072.679

-

MAJ.CF.H.G.670/99

30.05.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.06.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.07.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.08.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.09.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.10.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.11.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

24.12.2001

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.01.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.02.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.03.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.04.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.05.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.06.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.07.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.08.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.09.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.10.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.11.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

24.12.2002

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.01.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.02.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.03.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.04.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.05.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.06.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.07.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.08.2003

56000000

-

40500000

MAJ.CF.H.G.670/99

30.09.2003

50450331

-

47413584

MAJ.CF.H.G.670/99

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.78

din 22 martie 2001