Hotărârea nr. 77/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea "PROGRAMULUI CADRU DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI PENTRU PERIOADA 2001 - 2004"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

"PROGRAMULUI CADRU DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI  PENTRU PERIOADA 2001 - 2004"

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului Strategii, Cercetare - Dezvoltare, Prognoze;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin art.20, alin.2, litera c) din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată în 1996;

            Având în vedere Programul de Guvernare pentru perioada 2001 - 2004 publicat în Monitorul Oficial al României nr.700 din 28 decembrie 2000;

            Având în vedere H.G.nr.305/1994 privind organizarea grupelor de lucru în vederea elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1994 privind  administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "PROGRAMUL CADRU DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI IASI  pentru perioada 2001 - 2004".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Biroului Secretariat Tehnic.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

           cons.Ioan Haraga                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.77

din 22 martie 2001