Hotărârea nr. 64/2001

HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită,pe durata existenţei construcţiei,Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în cimitirul Sf.Vasile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în cimitirul Sf.Vasile

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.17.250/15.03.2001, prin care Mitropolia Moldovei şi Bucovinei solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în incinta cimitirului Sf.Vasile, unde va fi construită o capelă;

            In conformitate cu art.17 din Legea nr.213 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu art.86 şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, a unui teren în suprafaţă de 160 mp. situat în incinta cimitirului Sf.Vasile, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în vederea construirii unei capele (conf.schiţei anexă).

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

         cons.Ioan Haraga                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.64

din 22 martie 2001