Hotărârea nr. 63/2001

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să aloce fonduri suplimentare pentru activităţile sportive

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi să aloce fonduri suplimentare pentru activităţile sportive

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor privind buna desfăşurare a activităţilor sportive;

            Având în vedere H.C.L.nr.103/1998 privind taxa pentru sprijinirea sportului de performanţă;

            Având în vedere H.C.L.nr.134/1998 privind utilizarea taxei pentru sprijinirea sportului de performanţă;

            Având în vedere art.20 lit.n din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să aloce fonduri băneşti din taxa pentru activităţile sportive,  către   FOTBAL CLUB MUNICIPAL POLI IASI, suplimentar faţă de H.C.L.nr.134/1998.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Ioan Haraga                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.63

din 22 martie 2001