Hotărârea nr. 62/2001

HOTĂRÂRE privind retragerea Consiliului Local al Municipiului Iaşi din S.C.Iaşi XXI SCA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea Consiliului Local al Municipiului Iaşi din S.C.Iaşi XXI SCA

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Decizia nr.6 din 8 martie 2001, emisă de directorul Compartimentului de control financiar al Camerei de Conturi a Judeţului Iaşi, în baza art.95(1) din Legea nr.94/1992, în vederea remedierii deficienţelor constatate la controlul efectuat la S.C.Iaşi XXI SCA Iaşi, consemnate în procesul verbal de constatare înregistrat la nr.3.067/1 martie 2001;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 1 iunie 2001 Consiliul Local al Municipiului Iaşi se retrage din S.C.Iaşi XXI SCA.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Iaşi, S.C.Iaşi XXI SCA, Direcţiei de Audit, D.A.F.I.S. şi Direcţiei de Patrimoniu.

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

            cons.Tudor Leonte                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62

din 15 martie 2001