Hotărârea nr. 60/2001

HOTĂRÂRE privind confinanţarea CASEI DE PRESĂ SI EDITURĂ "CRONICA"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind confinanţarea CASEI DE PRESĂ SI EDITURĂ "CRONICA"

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa CASEI DE PRESĂ SI EDITURĂ"CRONICA";

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă cofinanţarea CASEI DE PRESĂ SI EDITURĂ "CRONICA" pentru anul 2001.

            Art.2 Cofinanţarea se va asigura din cap.59.02. - cultură.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

         cons.Vasile Grecu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.60

din 26 februarie 2001