Hotărârea nr. 58/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea unei reduceri de 50% la cazare componenţilor echipei de fotbal F.C.M."Poli" Iaşi pentru Hotelul Municipal Iaşi cu ocazia disputării meciurilor de acasă din cadrul campionatului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei reduceri de 50% la cazare,  componenţilor echipei de fotbal F.C.M."Poli" Iaşi, pentru Hotelul Municipal Iaşi, cu ocazia disputării meciurilor de acasă din cadrul campionatului

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.89/22.02.2001 emisă de FOTBAL CLUB MUNICIPAL "POLI"IASI, prin care solicită Primăriei Municipiului Iaşi anumite facilităţi pentru echipa de fotbal F.C.M.Poli Iaşi;

            Având în vedere art.20 lit.n din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă acordarea unei reduceri de 50% la cazare, componenţilor echipei de fotbal F.C.M."Poli" Iaşi pentru Hotelul Municipal Iaşi, cu ocazia disputării meciurilor de acasă din cadrul campionatului (noaptea dinaintea meciului).

            Art.2 Se aprobă acordarea gratuită a unei garsoniere din disponibilul Primăriei Municipiului Iaşi, Clubului F.C.M."Poli" Iaşi, pe toată perioada anului  competiţional fotbalistic.

            Art.3 F.C.M.Poli Iaşi, pe toată perioada deţinerii garsonierei va avea obligaţia păstreze destinaţia acesteia, nu intervină cu modificări structurale şi justifice necesitatea folosinţei garsonierei.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

 

                                                                                   

PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR,

            cons.Vasile Grecu                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.58

din 26 februarie 2001