Hotărârea nr. 56/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea eşalonării ratelor lunare pe o perioadă de 15 ani a contravalorii apartamentelor bloc 10 Poitiers Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eşalonării ratelor lunare pe o perioadă de 15 ani a contravalorii apartamentelor bloc 10 Poitiers Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe şi Legea nr.82/1995 art.5;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă eşalonarea ratelor lunare pentru achitarea contravalorii locuinţelor din Iaşi, bloc 10 Poitiers pe o perioadă de 15 ani.

            Art.2 Se constituie o comisie de anchetă pentru verificarea corectitudinii preţurilor,  compusă din următorii membri:

1.Grecu Vasile

2.Daşu Antimir

3.Danale Vasile Spiridon

4.Carp Petra

5.Neculau Constantin

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.56

din 26 februarie 2001