Hotărârea nr. 55/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale

Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2001

 

 

 

            Constiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.20 lit.d) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂRE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Iaşi pentru anul 2001, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.01.2001.

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

            cons.Vasile Grecu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.55

din 26 februarie 2001