Hotărârea nr. 54/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi şi al "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Consiliului de administraţie pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi şi al "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Consiliului de administraţie pe anul 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, prin care se propune aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare "al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi şi al "Regulamentului de organizare şi funcţionare "al Consiliului de administraţie pe anul 2001;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea nr.1/2001 a Consiliului de administraţie a R.A.T.C.Iaşi privind aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare "al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi şi al "Regulamentului de organizare şi funcţionare" al Consiliului de administraţie pe anul 2001.

            In temeiul articolului nr.20 şi al articolului nr.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă "Regulamentul de organizare şi funcţionare" al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă "Regulamentul de organizare şi funcţionare" al Consiliului de administraţie pe anul 2001, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01 februarie 2001.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.54

din 26 februarie 2001