Hotărârea nr. 50/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.368/18.12.2000 completată prin H.C.L.nr.21/29.01.2001 Anexa 7 punctele 32.a 32.b şi 35 - Taxe pieţe târguri obor bazar talcioc

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.368/18.12.2000, completată prin H.C.L.nr.21/29.01.2001, Anexa 7, punctele 32.a, 32.b şi 35 - Taxe pieţe, târguri, obor, bazar, talcioc

 

 

 

            Consiliul Local al Municipal Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate înaintat de către Direcţia Pieţe;

            Având în vedere H.C.L.nr.368/18.12.2000, modificată şi completată prin HCL nr.21/29.01.2001-privind indexarea taxelor  şi impozitelor locale, amenzilor şi taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se înlocuieşte cuvântul taxă cu cuvântul chirie din H.C.L.nr.368/18.12.2000, completată prin H.C.L.nr.21/29.01.2001, Anexa 7, punctele 32.a, 32.b şi 35 - Taxe pieţe, târguri, obor, bazar, talcioc.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru conformare.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50

din 26 februarie 2001