Hotărârea nr. 5/2001

HOTĂRÂRE privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Calea Chişinăului nr.11C bloc E1 sc.D parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Calea Chişinăului nr.11C, bloc E1, sc.D, parter

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.381/11.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, str.Calea Chişinăului nr.11C, bloc E1, sc.D, parter în spaţiu de locuit.

            Art.2 Spaţiul va trece în administrarea Serviciului Gestionare Fond Imobiliar de Stat.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

   cons.Carmen Grădeanu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5

din 29 ianuarie 2001